Jagiellonian University Repository

Sprawa Barbary Ubryk i jej echa w ówczesnej publicystyce

pcg.skipToMenu

Sprawa Barbary Ubryk i jej echa w ówczesnej publicystyce

Show full item record

dc.contributor.advisor Daszyk, Krzysztof [SAP11012980] pl
dc.contributor.author Guzorczuk, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:59:54Z
dc.date.available 2020-07-26T12:59:54Z
dc.date.submitted 2015-06-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203495
dc.language pol pl
dc.title Sprawa Barbary Ubryk i jej echa w ówczesnej publicystyce pl
dc.title.alternative The case of Barbara Ubryk in publication of 1869 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Moja praca poświęcona jest sprawie Barbary Ubryk – krakowskiej karmelitanki − zamkniętej w jednej z cel klasztornych przez około dwadzieścia jeden lat, ze względu na uciążliwą dla reszty zakonnic chorobę psychiczną. Karmelitanka ta, znajdowała się w niedostosowanych do swojej choroby warunkach. Sprawa z nią związana, wyszła na jaw w 1869 roku, na skutek anonimowego donosu na karmelitanki do Sądu Karnego Krajowego. W szczególności dotyczyć ona będzie reakcji publicystyki na wiadomość o tym fakcie. W pracy tej przedstawię ukazujące się na łamach gazet, a także w osobnych dziełach, argumenty zarówno autorów broniących postawy karmelitanek wobec Barbary, dostrzegających w niej miłosierdzie i troskę o bliźnich, jak i tych, którzy oskarżali zakonnice o to, że były dla chorej katami. Starałam się w niej przedstawić również specyfikę Krakowa, postrzeganego już od XVI wieku jako mały Rzym, na gruncie, którego doszło do tak nieoczekiwanego wypadku. Postaram się także odpowiedzieć na pytania dlaczego karmelitanki w taki sposób potraktowały Barbarę oraz jaka była przyczyna tak gwałtownych wystąpień przeciwko instytucji klasztorów w ogóle, mających miejscu po zamieszczeniu na łamach krakowskich gazet: „Czasie” i „Kraju” wiadomości na temat Barbary Ubryk. pl
dc.abstract.en My work is dedicated to the Barbary Ubryk - Cracow carmelite - closed in one of the cells of the monastery by about twenty- one, due to the onerous for the rest of the nuns mental illness. This carmelite nun, was in unsuitable conditions for her disease. The case related to she, was revealed in 1869, as a result of an anonymous denunciation to the carmelites to the National Criminal Court. In particular, it is related to journalism reaction to the news of this fact. In this work I show appearing on the pages of newspapers articles, as well as separate works, both authors' arguments defending the Carmelite attitude towards Barbara who see it as mercy and concern for fellow human beings, as well as those who accused the nuns of that was for a sick executioners. I tried to present it the specificity of Krakow, as seen from the sixteenth century as a small Rome, on the ground that there was so unexpected accident. I'll also answer the question of why the Carmelite in such a way that they treated the Barbara and what was the reason for the violent speeches against the institution of monasteries in general, having a spot after posting the pages of Cracow newspapers: "Czas" and "Kraj" news about Barbara Ubryk. pl
dc.subject.pl Zakon karmelitanek, Barbara Ubryk, lipiec 1869, gwałt publiczny, pl
dc.subject.en carmelite order,Barbara Ubryk, july 1869,public rape, pl
dc.contributor.reviewer Daszyk, Krzysztof [SAP11012980] pl
dc.contributor.reviewer Kargol, Tomasz [SAP11017806] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95988-125994 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)