Jagiellonian University Repository

Rozwój i podtrzymywanie marki, jako element przewagi konkurencyjnej wydawnictwa Medycyna Praktyczna

pcg.skipToMenu

Rozwój i podtrzymywanie marki, jako element przewagi konkurencyjnej wydawnictwa Medycyna Praktyczna

Show full item record

dc.contributor.advisor Różycka, Magdalena pl
dc.contributor.author Wiejak, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:59:38Z
dc.date.available 2020-07-26T12:59:38Z
dc.date.submitted 2015-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203491
dc.language pol pl
dc.title Rozwój i podtrzymywanie marki, jako element przewagi konkurencyjnej wydawnictwa Medycyna Praktyczna pl
dc.title.alternative Development and maintaining brand, as a part of competitive advantage of the publishing house Medycyna Praktyczna pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Cechą charakterystyczną dóbr medialnych jest ich doświadczalny charakter, a więc fakt, że odbiorca nie może ocenić oferowanego produktu medialnego zanim z niego nie skorzysta. Jednym z istotnych czynników ułatwiających odbiorcom podjęcie decyzji jest marka produktu (medium) lub dostawcy (firmy medialnej) oraz związane z nią skojarzenia, obrazy i oczekiwania. Dlatego tak ważną rolę w procesie zarządzania stanowi zarządzanie marką. Marka jest istotnym elementem potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw. Niniejsza praca porusza temat rozwoju i podtrzymywania marki jako czynnika decydującego o przewadze konkurencyjnej wydawnictwa Medycyna Praktyczna. Udowadnia, że misja przedsiębiorstwa określa zasadniczy powód istnienia danej jednostki. Dowodzi ponadto, że odpowiedni wybór grupy docelowej oraz narzędzi komunikacji marketingowej wpływa na sukces produktu medialnego. pl
dc.abstract.en A characteristic feature of media assets is their experimental nature, so that the recipient can not assess the media before the product offered no benefit from it. One of the significant factors facilitating the customers to decide is the brand of the product (medium) or suppliers (media company), and the related connotations, images and expectations. That is why such an important role in the management process is a brand management. The brand is effectual element of potential competitiveness of enterprises. This paper raises the issue of developing and maintaining a brand as a factor of competitive advantage of the publishing house Medycyna Praktyczna. Also proves that the mission of the company determines the fundamental reason for the existence of the unit. In addition, it proves that the appropriate choice of target group and communications marketing tools affect the success of the product media. pl
dc.subject.pl zarządzanie marką; siła marki; elementy marki; produkt medialny; wydawnictwo pl
dc.subject.en brand management; strength of the brand; brand components; product media; publishing house pl
dc.contributor.reviewer Maliszewski, Juliusz pl
dc.contributor.reviewer Różycka, Magdalena pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95983-170038 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)