Jagiellonian University Repository

Warsztaty Kultury - działalność animacyjno - edukacyjna instytucji w środowisku lokalnym Lublina

pcg.skipToMenu

Warsztaty Kultury - działalność animacyjno - edukacyjna instytucji w środowisku lokalnym Lublina

Show full item record

dc.contributor.advisor Pater, Renata [SAP11020063] pl
dc.contributor.author Mędrek, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:58:49Z
dc.date.available 2020-07-26T12:58:49Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203478
dc.language pol pl
dc.title Warsztaty Kultury - działalność animacyjno - edukacyjna instytucji w środowisku lokalnym Lublina pl
dc.title.alternative Warsztaty Kultury - animation and educational activities of the institution in the local environment of Lublin pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy działalności instytucji Warsztaty Kultury w Lublinie. W szczególności działań związanych z animacją społeczno-kulturalną oraz edukacją.Ponadto w pracy dyplomowej zostały wyjaśnione pojęcia: kultury, środowiska społecznego i społeczności lokalnej, animacji społeczno-kulturalnej, pedagogiki kultury i edukacji kulturalnej, edukacji całożyciowej oraz upowszechniania i uczestnictwa w kulturze.Badania stanowią próbę odpowiedzi na pytania: Czy instytucja organizuje takie działania? Jak działania te wpływają na społeczność lokalną? Czy działania zaspokajają potrzeby społeczności? Niezbędne informacje zostały zebrane w drodze obserwacji, analizy dokumentów i stron internetowych oraz wywiadów. pl
dc.abstract.en Thesis concerns the activities of the institutions Warsztaty Kultury in Lublin. In particular, local activities related to the socio - cultural animation and education. In addition, the thesis is explained concepts of culture, social environment and local community , socio-cultural animation , pedagogy, cultural education, lifelong education, dissemination and participation in culture. The research is an attempt to answer the following questions:Does the institution organize such activities ? How this actions affect the local community ? Are the activities meet the needs of the community? The necessary information was collected through observation , analysis of documents and websites, and interviews. pl
dc.subject.pl kultura, środowisko społeczne, społecznośś lokalna, animacja społeczno-kulturalna, pedagogika kultury, edukacja kulturalna, edukacja całożyciowa, upowszechnianie i uczestnictwo w kulturze, Warsztaty Kultury, Lublin, instytucja kultury pl
dc.subject.en culture, social environment, local community, socio-cultural animation, pedagogy, cultural education, lifelong education, dissemination and participation in culture, Warsztaty Kultury, Lublin, cultural institution pl
dc.contributor.reviewer Kowalewicz, Michel [SAP13037198] pl
dc.contributor.reviewer Pater, Renata [SAP11020063] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95970-167066 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy animacja społeczno-kulturowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)