Jagiellonian University Repository

Wpływ kurkuminy na wrażliwość komórek mięsakoraka na działanie mitoksantronu

pcg.skipToMenu

Wpływ kurkuminy na wrażliwość komórek mięsakoraka na działanie mitoksantronu

Show full item record

dc.contributor.advisor Czyż, Jarosław [SAP11015316] pl
dc.contributor.author Luty, Marcin pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:58:34Z
dc.date.available 2020-07-26T12:58:34Z
dc.date.submitted 2015-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203474
dc.language pol pl
dc.title Wpływ kurkuminy na wrażliwość komórek mięsakoraka na działanie mitoksantronu pl
dc.title.alternative Effect of curcumin on the sensitivity of carcinosarcoma cells to mitoxantrone pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Mięsakorak jest rzadkim nowotworem, wykazującym cechy zarówno mięsaków, jak i nowotworów tkanki nabłonkowej. Ze względu na znaczną oporność mięsakoraków na chemioterapię, potrzebne jest opracowanie nowych strategii leczenia tego nowotworu. Mitoksantron (MTX) jest antybiotykiem antracyklinowym, wiążącym się do DNA oraz hamującym aktywność topoizomerazy II. Tak jak większość cytostatyków, MTX prowadzi do szeregu efektów ubocznych. Rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie terapii kojarzonych. Do związków badanych pod względem zastosowania ich w terapii kojarzonej zalicza się polifenole roślinne. Jednym z nich jest kurkumina - substancja wykazująca właściwości przeciwnowotworowe obecna w ostryżu długim (Curcuma longa), szeroko wykorzystywanym jako składnik diety dalekowschodniej. Celem niniejszej pracy było zbadanie skuteczności cytostycznego działania MTX na komórki mięsakoraka oraz możliwości zastosowania kurkuminy jako środka zwiększającego skuteczność działania mitoksantronu wobec komórek mięsakoraka i w efekcie obniżającego efektywną dawkę tego chemioterapeutyku. W badaniach zostały wykorzystane komórki linii mięsakoraka Walker-256. Były one traktowane mitoksantronem w zakresie stężeń 0,1-100 nM lub/i kurkuminą o stężeniach 1,25 oraz 2,5 µM. Zbadano wpływ obu związków na proliferację, żywotność i migrację komórek. Dodatkowo przeprowadzone zostały analizy ich działania pro-apoptotycznego i wpływu na rozkład faz cyklu komórkowego. MTX wywoływał wyraźne zahamowanie proliferacji komórek Walker-256 (już przy stężeniu 0,39 nM), czemu towarzyszył spadek ich żywotności (IC50 0,39 nM) oraz pewien spadek ich ruchliwości. Kurkumina zaś zwiększała zarówno działanie cytostatyczne mitoksantronu, jak również jego działanie cytotoksyczne, mimo iż sama nie wykazywała istotnego efektu cytotoksycznego w nieobecności MTX. Substancja ta wpływała również hamująco na ruchliwość badanych komórek. Wyniki te sugerują możliwość zastosowania mitoksantronu w terapii niektórych mięsakoraków, jak również zastosowanie kurkuminy w terapii kojarzonej, co może zwiększyć efektywność terapii jak i obniżyć skuteczną dawkę mitoksantronu. Przełożyłoby się to na redukcję skutków ubocznych chemioterapii. pl
dc.abstract.en Carcinosarcoma is a relatively rare, biphasic cancer, which displays some properties common for carcinomas and sarcomas. It is characterized by a high drug-resistance. It results in only 30% of 5-years survival rate (50% when radiotherapy is applied after the surgical tumor resection). Due to these facts, there is a need for new therapeutical approaches that would increase the survival rate of affected patients and improve their living standard. Mitoxantrone (MTX) is a derivate of doxorubicin which inhibits topoisomerase II and intercalates with DNA leading to breaking of DNA-helis. As many other chemotherapeutics, MTX evokes a lot of side effects, for example cardio- and hepatotoxic effects. A proposed solution of this problem is to improve efficiency of MTX therapy using natural adjuvants, such as nutraceutics. One of nutraceutics potentially suitable for this aim is curcumin (CC) - a dietary poliphenolic compound isolated from Curcuma longa. The aim of this disseration was to check the applicability of CC to enhance the effects of MTX on carcinosarcoma cells. As the model of carcinosarcoma, Walker-256 cells have been used. These cells were treated with MTX at concentration ranging between 0,1-100 nM and/or CC at the concentration of 1,25 or 2,5µM. The effect of both agents was estimated on cell proliferation, cell cycle, viability, apoptosis and motile activity. MTX treatment lead to a dose-dependent inhibition of Walker-256 cell proliferation even at the lowest concentration. It also decreased the cell viability (in the presence of 1,56 nM MTX, this parameter was reduced to less than 10% of control). MTX also inhibited Walker-256 cell motility. Curcumin increased the effects of MTX on cell proliferation and motility in a dose-dependent manner. When administered at higher concentration (2,5 µM) it also reduced cell viability, whereas CC alone did not exert any cytotoxic effects. These results demonstrate that the combined MTX/CC treatment gives better anticancerogenic effects than MTX alone, and suggest the possible application of such a strategy in the therapy of carcinosarcoma pl
dc.subject.pl mięsakorak; nowotwory; terapia kojarzona; mioksantron; cytostatyki;kurkumina; nutraceutyki pl
dc.subject.en carcinosarcoma; cancers; combined therapy; mitoxantrone; cytostatics; curcumin; nutraceutics pl
dc.contributor.reviewer Płonka, Przemysław [SAP11015581] pl
dc.contributor.reviewer Czyż, Jarosław [SAP11015316] pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95966-113957 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBBB pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy biotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)