Jagiellonian University Repository

Promocja branży modowej w mediach społecznościowych.

pcg.skipToMenu

Promocja branży modowej w mediach społecznościowych.

Show full item record

dc.contributor.advisor Kreft, Jan pl
dc.contributor.author Kupiec, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:58:04Z
dc.date.available 2020-07-26T12:58:04Z
dc.date.submitted 2015-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203466
dc.language pol pl
dc.title Promocja branży modowej w mediach społecznościowych. pl
dc.title.alternative Promotion of fashion industry in social media pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest kwestia wykorzystywania przez branżę modową mediów społecznościowych, w celach marketingowych oraz w celu kreowania wizerunku poszczególnych marek. Celem pracy jest analiza sposobów i skuteczności promocji branży modowej w segmencie mediów społecznościowych. Opisane zostały poszczególne rodzaje mediów społecznościowych odnoszące się do sfery modowej. Podjęta została również próba zdefiniowania mediów społęcznościowych oraz branży modowej. Analizie zostały poddane cztery wybrane, międzynarodowe marki modowe. Zostało również przedstawione zjawisko występowania marek modowych w sferze social mediów, jako nieodłącznego i podstawowego elementu ich działalności promocyjnej. W niniejszej pracy zostały również przedstawione wyniki badań przeprowadzonego wywiadu kwestionariuszowego wśród polskich, jak i zagranicznych marek modowych. Za jego pomocą została zbadana skuteczność oraz sposoby, jakie są najczęściej wykorzystywane do promocji marek modowych oraz ich produktów, za pomocą dostępnych narzędzi mediów społecznościowych. pl
dc.abstract.en The subject of this work is the matter of using social media by fashion industries for the marketing purposes and in order to create the image of the brand. The aim of the study is to analyze ways and effectiveness of promotion fashion industry in the segment of social media. It has been described different types of social media which are related to fashion realm. Also was taken an attempt to define social media and fashion industry. Four, international fashion brands were analyzed. It has also been shown the phenomenon of fashion brands in the realm of social media as an inherent and fundamental part of their promotional activities. In this study were also presented results of questionnaire interviews conducted among polish and foreign fashion brands. With its helps, has been tested the effectiveness and the ways which are the most frequently used to promote fashion brands and their products, by means of available social media tools. pl
dc.subject.pl INTERNET - MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE - MODA – PROMOCJA pl
dc.subject.en FASHION - INTERNET - PROMOTION – SOCIAL MEDIA pl
dc.contributor.reviewer Batko, Roman [SAP11019561] pl
dc.contributor.reviewer Kreft, Jan pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95957-128333 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)