Jagiellonian University Repository

Instytucja stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

pcg.skipToMenu

Instytucja stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Kamiński, Marcin [SAP13016456] pl
dc.contributor.author Mont, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:58:00Z
dc.date.available 2020-07-26T12:58:00Z
dc.date.submitted 2015-09-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203465
dc.language pol pl
dc.title Instytucja stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej pl
dc.title.alternative The institution of the annulment of administrative decisions pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest instytucja stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. W pracy przedstawiono najistotniejsze zagadnienia związane z postępowaniem w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, opracowań naukowych oraz dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych zaprezentowano, jak szczegółowym i skomplikowanym zagadnieniem jest postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Praca podzielona została na cztery rozdziały. W pierwszym z nich omówiono pojęcie decyzji administracyjnej, koncepcje jej wadliwości i nieważności. W drugim rozdziale rozważono materialnoprawne i procesowe elementy instytucji stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Następnie przeprowadzona została analiza przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Tematem ostatniego rozdziału jest procedura stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. pl
dc.abstract.en The subject of the project is the institution of the ascertainment of invalidity of the administrative decision. The thesis present the most important issues related to proceedings ascertainment of nullity of administrative decision. On the basis of the Code of Administrative Proceedings (hereinafter: “CAP”), the available scientific studies and the existing case-law, the detailed and the elaborate of interpretation of the ascertainment of invalidity of the administrative decision has been presented. The thesis consists of four chapters. The first chapter is devoted to the term administrative decision, concept of his defectiveness and invalidity. The second chapter consider the substantive law and procedural law elements of the institution of the ascertainment of invalidity of the administrative decision. The next chapter are focused on presentation prerequisite in administrative invalidity decision. The subject of the last one chapter is procedures in invalidity administrative decision. pl
dc.subject.pl decyzja administracyjna, nieważności decyzji administracyjnej,stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej pl
dc.subject.en administrative decision, invalidity of administrative decision,declaring the administrative decision as invalid pl
dc.contributor.reviewer Kamiński, Marcin [SAP13016456] pl
dc.contributor.reviewer Romańska, Marta [SAP11013701] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95956-186619 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)