Jagiellonian University Repository

Jak badać pochodzenie i historię gwarowych nazw roślin?

pcg.skipToMenu

Jak badać pochodzenie i historię gwarowych nazw roślin?

Show full item record

dc.contributor.author Waniakowa, Jadwiga [SAP11018465] pl
dc.date.accessioned 2016-02-01T15:23:07Z
dc.date.available 2016-02-01T15:23:07Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0032-3802 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20345
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Jak badać pochodzenie i historię gwarowych nazw roślin? pl
dc.title.alternative How to go about researching the origins and history of dialectal plant names? pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 289-298 pl
dc.identifier.weblink http://mbc.malopolska.pl/publication/99066 pl
dc.description.volume 71 pl
dc.title.journal Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-02-01 pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Językoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa