Jagiellonian University Repository

Relacje Unii Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

pcg.skipToMenu

Relacje Unii Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

Show full item record

dc.contributor.advisor Nitszke, Agnieszka [SAP11019368] pl
dc.contributor.author Wojciechowska, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:54:42Z
dc.date.available 2020-07-26T12:54:42Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203413
dc.language pol pl
dc.title Relacje Unii Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku. pl
dc.title.alternative European Union relations with the African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP) pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Geneza współpracy Unii Europejskiej z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) sięga kolonialnej przeszłości państw europejskich. Podstaw wzajemnych relacji należy szukać w traktacie rzymskim z 1957 r., który powoływał do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG). Na przestrzeni dekad stosunki między Unią Europejską i państwami AKP ulegały znacznym przeobrażeniom. Wraz z kolejnymi porozumieniami rozszerzała się liczba sygnatariuszy oraz zakres współpracy. Wzajemne relacje determinowane były przez procesy zachodzące wewnątrz samej Wspólnoty oraz zmiany sytuacji politycznej i gospodarczej na świecie. W poniższej pracy zaprezentowano ewolucję współpracy pomiędzy Unią Europejską a krajami AKP na podstawie analizy porozumień zawartych między stronami oraz przedstawiono stanowiska negocjacyjne podczas rokowań odnośnie kolejnych porozumień. Ponadto omówiono postanowienia traktatu rzymskiego, na mocy którego stowarzyszono kraje i terytoria zamorskie ze Wspólnotą. Analizie poddano uregulowania wprowadzone przez kolejne porozumienia, które stanowią podstawę współpracy Unii Europejskiej z państwami AKP, te dokumenty to: Konwencja z Jaunde, Konwencje generacji Lomé, Porozumienie o Partnerstwie z Cotonou oraz Umowy o Partnerstwie Gospodarczym. pl
dc.abstract.en European Union relations with ACP group date back to the colonial history of European states. Over the decades, the relationship between the EU and ACP group was changing significantly as a result of political and economic transformations and changes within the European Union. The Treaty of Rome, establishing the European Economic Community (EEC), is the basis of cooperation between the Union and ACP group that granted associated status to overseas collectivities and territories. The general framework for relations between the Union and the ACP countries is established by other cooperation agreements: The Yaoundé Agreements, The Lomé Conventions, The Cotonou Agreement and the Economic Partnership Agreements (EPA). pl
dc.subject.pl Unia Europejska, Państwa AKP, Polityka rozwojowa Unii Europejskiej, Porozumienie o Partnerstwie z Cotonou, Umowy o Partnerstwie Gospodarczym. pl
dc.subject.en European Union, African, Caribbean and Pacific Group of States, European development policy, The Cotonou Agreement, Economic Partnership Agreements. pl
dc.contributor.reviewer Nitszke, Agnieszka [SAP11019368] pl
dc.contributor.reviewer Szczepankiewicz-Rudzka, Ewa [SAP11019866] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95903-169784 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dyplomacja współczesna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)