Jagiellonian University Repository

Referendum w Zjednoczonym Królestwie – perspektywa brytyjska i szkocka

pcg.skipToMenu

Referendum w Zjednoczonym Królestwie – perspektywa brytyjska i szkocka

Show full item record

dc.contributor.advisor Natanek, Mirosław [SAP11018555] pl
dc.contributor.author Pajka, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:54:12Z
dc.date.available 2020-07-26T12:54:12Z
dc.date.submitted 2015-06-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203405
dc.language pol pl
dc.title Referendum w Zjednoczonym Królestwie – perspektywa brytyjska i szkocka pl
dc.title.alternative Referendum in United Kingdom - British and Scottish perspective pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca ma w swoim założeniu wyjaśnić i przybliżyć czytelnikowi aspekt referendum w Zjednoczonym Królestwie z dwóch wybranych przez autorkę perspektyw – ogólnokrajowej - brytyjskiej oraz szkockiej. Praca ma charakter problemowy, analizując drogę Szkocji do referendum niepodległościowego poprzez przeprowadzone wcześniej referenda dewolucyjne. Bada przyczyny przeprowadzonego głosowania oraz zapoznaje czytelnika z jego skutkami, rozjaśniając tym samym sytuację mającą miejsce na Wyspach Brytyjskich oraz zapoznając czytelnika z potencjalnymi skutkami zdarzenia. pl
dc.abstract.en This thesis attempts to present an aspect of referendum in the United Kingdom from two different perspectives - the British one and the Scottish one. The principal objective is to describe and explain the issue of one national referendum held in the UK, devolution referendum and Scottish independence referendum held in 2014. The thesis is describing the motives and results of voting trying to show the situation which is taking place in United Kingdom nowadays. pl
dc.subject.pl Demokracja bezpośrednia, Referendum, Wielka Brytania, Szkocja, Szkockie referendum niepodległościowe 2014 pl
dc.subject.en Democracy, Referendum, United Kingdom, Scotland, Scottish independence referendum 2014 pl
dc.contributor.reviewer Natanek, Mirosław [SAP11018555] pl
dc.contributor.reviewer Stankowski, Witold [SAP11018351] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95894-163051 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)