Jagiellonian University Repository

Prawa mniejszości seksualnych w Unii Europejskiej. Casus Conchity Wurst

pcg.skipToMenu

Prawa mniejszości seksualnych w Unii Europejskiej. Casus Conchity Wurst

Show full item record

dc.contributor.advisor Nitszke, Agnieszka [SAP11019368] pl
dc.contributor.author Gondko, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:53:42Z
dc.date.available 2020-07-26T12:53:42Z
dc.date.submitted 2015-07-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203397
dc.language pol pl
dc.title Prawa mniejszości seksualnych w Unii Europejskiej. Casus Conchity Wurst pl
dc.title.alternative Rights of sexual minorities in the European Union. Conchita Wurst's case pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca ma na celu przedstawienie praw mniejszości seksualnych w Unii Europejskiej w aspekcie zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Autorka prezentuje rozwój polityki niedyskryminacji osób LGBT w UE oraz występowanie zjawiska dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w państwach członkowskich. Tłem do rozważań nad tym tematem stała się postać Conchity Wurst, zwyciężczyni 59. Konkursu Piosenki Eurowizji, która jako "kobieta z brodą" wywołała falę kontrowersji w Europie i na świecie, przyczyniając się do wzmożenia dyskusji o tolerancji i dyskryminacji. By sprawdzić efektywność unijnej polityki niedyskryminacji w stosunku do osób LGBT, autorka bada wpływ członkostwa w UE oraz przepisów krajowych poszczególnych państw biorących udział w Eurowizji, na wyniki głosowania na Conchitę Wurst. pl
dc.abstract.en The thesis aims to present the rights of sexual minorities in the European Union, in both theoretical and practical aspects. The author presents the develpment of the EU's antidiscrimination policy towards LGBT persons and the occurence of the discrimination on the ground of sexual orientation and gender identity phenomenon in the member states. As a background for these considerations served the personage of Conchita Wurst, the winner of the 59th Eurovision Song Contest, who as a "bearded lady" provoked a massive controversy in Europe and in the world, contributing to the increasement of the discussion about tolerance and discrimination. In order to test the efficacy of the EU's antidisrimination policy towards LGBT persons, the author examines the influence of the membership in the EU and national legislative of the Eurovision participiating states, on the results of the voting for Conchita Wurst. pl
dc.subject.pl Unia Europejska, Conchita Wurst, LGBT, dyskryminacja pl
dc.subject.en European Union, Conchita Wurst, LGBT, discrimination pl
dc.contributor.reviewer Czubik, Agnieszka [SAP14002086] pl
dc.contributor.reviewer Nitszke, Agnieszka [SAP11019368] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95884-162075 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dyplomacja współczesna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)