Jagiellonian University Repository

Kreowanie wizerunku Janusza Palikota w latach 2005-2014

pcg.skipToMenu

Kreowanie wizerunku Janusza Palikota w latach 2005-2014

Show full item record

dc.contributor.advisor Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.contributor.author Gajewski, Przemysław pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:53:34Z
dc.date.available 2020-07-26T12:53:34Z
dc.date.submitted 2015-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203395
dc.language pol pl
dc.title Kreowanie wizerunku Janusza Palikota w latach 2005-2014 pl
dc.title.alternative Creating the image of Janusz Palikot in 2005-2014 years pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy, było zbadanie wizerunku Janusza Palikota, w kontekście marketingu politycznego. Postawiono hipotezę iż wizerunek Janusza Palikota oparty został wyłącznie na podstawie jego działalności marketingowej, a nie politycznej. W pierwszym rozdziale pracy zaprezentowano podstawowy zakres informacji dotyczący marketingu politycznego, a także opis kampanii wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od roku 1989 do 2011. W dalszej części pracy poruszony został życiorys Janusza Palikota. Omówiono zastosowane przez niego działania marketingowe w związku z promowaniem ugrupowań politycznych i własnej osoby w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego oraz na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatnia część pracy poświęcona została na przeprowadzenie badania, na rzecz postrzegania wizerunku Janusza Palikota. Wnioski z analizy potwierdziły postawioną hipotezę. Uzyskane dane wskazały, iż polityk był znany przede wszystkim ze swoich działań marketingowych, niż właściwej pracy parlamentarnej. pl
dc.abstract.en The purpose of this paper was to analyse the image of Janusz Palikot in the context of political marketing. There was a hypothesis that the image of Janusz Palikot was based not on his political activity, but the marketing one. The first chapter contains basic information about political marketing and the description of election campaigns in the Polish Parliament and the presidential election in the years 1989-2011. Then the dissertation deals with the biography of Janusz Palikot and his operations of promoting political parties and himself in the Polish Parliament, The European Parliament and presidential elections. The last chapter includes a survey of Palikot's image. The final results did confirm the hypothesis. They present that Palikot was especially famous for his marketing operations rather than his work in the Parliament. pl
dc.subject.pl Janusz Palikot Kampania Wyborcza Marketing Polityczny Propaganda Wizerunek pl
dc.subject.en Image Election Campaign Janusz Palikot Political Marketing Popularization pl
dc.contributor.reviewer Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.contributor.reviewer Kołodziejczyk, Joanna [SAP13010590] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95882-159589 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)