Jagiellonian University Repository

Modelowanie komputerowe procesu modyfikacji warstw polimerowych PLA pociskami C60

pcg.skipToMenu

Modelowanie komputerowe procesu modyfikacji warstw polimerowych PLA pociskami C60

Show full item record

dc.contributor.advisor Postawa, Zbigniew [SAP11011563] pl
dc.contributor.author Kański, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:53:08Z
dc.date.available 2020-07-26T12:53:08Z
dc.date.submitted 2015-06-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203388
dc.language pol pl
dc.title Modelowanie komputerowe procesu modyfikacji warstw polimerowych PLA pociskami C60 pl
dc.title.alternative Computer modelling of modification of PLA layers by C60 impact pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy było stworzenie pierwszego w pełni atomistycznego modelu, służącego do symulowania procesu bombardowania materiałów organicznych pociskami C60. Następnie został on wykorzystany do zweryfikowania hipotezy, dotyczącej mechanizmu rozpylania grupy polimerów takich jak poli(kwas mlekowy), w których ten proces zachodzi znacznie bardziej wydajnie niż w pozostałych układach (np. polistyren). Materiały te zawierają w swojej strukturze tlen, który miałby powodować rozpad łańcuchów na chmurę niewielkich fragmentów gazowych, takich jak tlenek i dwutlenek węgla oraz wodór. Znacznie większa objętość właściwa powstałych molekuł teoretycznie powinna ułatwiać zachodzenie procesu rozpylania. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis was to create the first all-atom model used to simulating bombardment process of organic materials by a C60 impact. Subsequently, it was used to verify a hypothesis about a mechanism of sputtering of group of polymers, such as polylactic acid, where the process is much more efficient than in other systems (e.g. polystyrene). The materials contain oxygen atoms in their structure, which would induce chains decomposition to a cloud of simple gas fragments such as carbon monoxide, carbon dioxide and hydrogen. The much greater specific volume of created molecules theoretically might facilitate the sputtering process. pl
dc.subject.pl modelowanie komputerowe, rozpylanie, poli(kwas mlekowy), gazyfikacja pl
dc.subject.en computer modelling, sputtering, polylactic acid, gasification pl
dc.contributor.reviewer Cyganik, Piotr [SAP11016290] pl
dc.contributor.reviewer Postawa, Zbigniew [SAP11011563] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95875-126355 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy zaawansowane materiały i nanotechnologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)