Jagiellonian University Repository

Postawy patriotyczne w opinii trzech pokoleń Polaków

pcg.skipToMenu

Postawy patriotyczne w opinii trzech pokoleń Polaków

Show full item record

dc.contributor.advisor Kościelniak, Marek [SAP11018829] pl
dc.contributor.author Piątkiewicz, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:48:26Z
dc.date.available 2020-07-26T12:48:26Z
dc.date.submitted 2015-06-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203314
dc.language pol pl
dc.title Postawy patriotyczne w opinii trzech pokoleń Polaków pl
dc.title.alternative Patriotic attitudes in the opinion of three generations of Poles pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy zostały zbadane i opinie osób reprezentujących trzy pokolenia: dzieci, rodziców oraz dziadków, dotyczące postaw patriotycznych. W pierwszym rozdziale przedstawiono najważniejsze definicje, a także omówiono wybrane czynniki wpływające na kształtowanie postaw patriotycznych oraz ich funkcje. Wszystkie zagadnienia zostały omówione w oparciu o dostępną literaturę przedmiotu. Opisano także wyniki badań innych autorów o tematyce patriotycznej. Drugi rozdział pracy został poświęcony metodologii badań pedagogicznych. W szczególny sposób skupiono się na metodzie sondażu diagnostycznego. Ostatni rozdział zawiera analizę wyników badań własnych. pl
dc.abstract.en In this study the opinions about patriotism of three groups of people were examined, the groups represented three generations: children, parents and grandparents. The text is divided into three chapters. In the first chapter I presented main definitions, as well as discussed some factors that are influencing patriotic attitude and their functions. All issues were discussed on the basis of the available literature on the subject. The findings of other authors in the subject of patriotism were also described. The second chapter of this thesis is dedicated to the methodology of educational research. In a specified way I focused on the method of diagnostic survey. The final chapter consists of an analysis of the results of the authors research. pl
dc.subject.pl patriotyzm, pokolenie, kształtowanie postaw pl
dc.subject.en patriotism, generation, attitudes pl
dc.contributor.reviewer Sajdak-Burska, Anna [SAP11116043] pl
dc.contributor.reviewer Kościelniak, Marek [SAP11018829] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95797-186531 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika wczesnoszkolna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)