Jagiellonian University Repository

Nauczanie języka angielskiego uczniów z dysleksją

pcg.skipToMenu

Nauczanie języka angielskiego uczniów z dysleksją

Show full item record

dc.contributor.advisor Sajdak-Burska, Anna [SAP11116043] pl
dc.contributor.author Raczek, Kamila pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:47:33Z
dc.date.available 2020-07-26T12:47:33Z
dc.date.submitted 2015-06-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203300
dc.language pol pl
dc.title Nauczanie języka angielskiego uczniów z dysleksją pl
dc.title.alternative Teaching children with dyslexia English language. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem mojej pracy magisterskiej jest zagadnienie pracy z dzieckiem dyslektycznym podczas lekcji języka angielskiego na różnych etapach kształcenia. Założeniem pracy było znalezienie odpowiedzi na postawione pytania badawcze dotyczące trudności związanych z obszarem dysleksji, z jakimi borykają się polskie szkoły. Najważniejszym zagadnieniem podczas pisania niniejszej pracy było poznanie aktualnego stanu dysleksji w szkołach, a zwłaszcza przyczyn, objawów i rodzajów działań w zajęciach korekcyjno– kompensacyjnych. W pierwszym rozdziale teoretycznym pracy zajmuję się wyjaśnieniem i zgłębieniem zjawiska dysleksji i jej objawów oraz jego aspektów w kontekście nauczania języka angielskiego. Zwróciłam też uwagę na rodzaje popełnianych błędów oraz ogólne trudności w nauce, jakie towarzyszą dzieciom z ryzyka dysleksji w ich codziennej pracy w szkole. Drugi rozdział, metodologiczny jest poświęcony odpowiedzi na zadane pytania badawcze. Dokonuję w nich również gruntownej analizy przeprowadzonych badań własnych, które dotyczą głównie nauczania języka angielskiego uczniów z dysleksją.W końcowym rozdziale mojej pracy przedstawiam naukową drogę, znalezienia odpowiedzi na postawione problemy badawcze dotyczące w głównej mierze specyficznych trudności uczniów z dysleksją w uczeniu się języka angielskiego. Wysuwam wnioski oraz podkreślam ważność tego problemu we współczesnej edukacji. pl
dc.abstract.en The theme of my thesis is connected with teaching dyslectic children English language on various teaching levels. Nowadays, children at schools are treated more and more individually and teachers try to solve the problem of teaching children with dyslexia English language. The knowledge gained at school has an influence on the grown-up life. All the defects make gaining this knowledge more difficult.The aim of my thesis was to find the answers to the questions connected with the difficulties of those children. The most important aspect while writing my project was to make a research about the level of dyslexia at schools, its causes sympthoms and methods of working with dyslectic pupils during English lessons. Working with such children is a real challenges for modern teachers. In these days learning English language is essential and it’s supposed to be a pleasure, not a stressful experience. Pedagogues have a lot of knowledge in this field nowadays. Their empathy and helpfulness could be a chance of making these children’s horizons broaden. The first chapter of the project includes the theoretical facts about the definition of dyslexia and various approaches to his aspects of different authors.The second chapter presents the practical knowledge and using it in everyday work of English teachers.The last chapter summarizes all the difficulties connected with teaching pupils with dyslexia. Thanks to writing this thesis I knew that special forms and methods while teaching these children are crucial. As an English teachers, I think, that writing this project was very helpful and interesting.To sum up, I would like to add that the subject of teaching dyslectic pupils is the more and more popular. The respondents which took part in my research claim that the work with such pupils is difficult they declare using special criteria of assessment and teaching methods.The outcome of my research is that the knowledge of teachers about dyslexia is on a high level. They assume that this knowledge is not a result of studies but their own experience and help of the older colleagues from work. Pedagogues cooperate with the social institution that deals with psychological and pedagogical difficulties. After the research carried out I praised the fact of improving the teaching by using polisensory methods. In my profession, the most significant is to be right next to the child and to support her or him in the process of experiencing the world. pl
dc.subject.pl edukacja wczesnoszkolna, nauczanie, nauczyciel, wychowanie, metody, język angielski, dysleksja rozwojowa, uczeń dyslektyczny, etapy kształcenia, metody aktywizujące, poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, pl
dc.subject.en teaching, dyslectic, dyslexia, difficulties, methots, thesis, English lessons, pupils, teacher, pedagogues, definition, chapter, knowledge, English language, chilgren, pl
dc.contributor.reviewer Kościelniak, Marek [SAP11018829] pl
dc.contributor.reviewer Sajdak-Burska, Anna [SAP11116043] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95783-186655 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika wczesnoszkolna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)