Jagiellonian University Repository

Wpływ działalności marketingowej muzeum na zaufanie obywateli do instytucji propagujących polską historię

pcg.skipToMenu

Wpływ działalności marketingowej muzeum na zaufanie obywateli do instytucji propagujących polską historię

Show full item record

dc.contributor.advisor Marzec, Małgorzata [SAP11018067] pl
dc.contributor.author Urbanek, Oktawia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:43:18Z
dc.date.available 2020-07-26T12:43:18Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203233
dc.language pol pl
dc.title Wpływ działalności marketingowej muzeum na zaufanie obywateli do instytucji propagujących polską historię pl
dc.title.alternative The influence of museum’s marketing on residents’ trust in Polish history institutions pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy była analiza czynników budowania zaufania do muzeum, oraz określenie wpływu działalności marketingowej muzeum na tworzenie zaufania. Cel pracy został zrealizowany poprzez wyznaczenie czynników budujących zaufanie do muzeum oraz przeprowadzenie badań ankietowych wśród zwiedzających. Po scharakteryzowaniu pojęcia zaufania w instytucjach publicznych, opisano marketing tychże organizacji. Ostatnim punktem było przedstawienie Muzeum Armii Krajowej im. Gen. Emila Fieldorfa “Nila” wraz z jej działalnością marketingową oraz przedstawienie wniosków z przeprowadzonych badań. W pracy zwrócono również uwagę na działalność marketingową, jako jedną z płaszczyzn budowania zaufania do muzeum. pl
dc.abstract.en The aim of the study was to analyze build confidence factors of the museum and to determine the impact of marketing activities museum to create trust. Aim of the work was carried out through the appointment of confidence-building factors to the museum and to conduct surveys among visitors. Having characterized the notion of trust in public institutions, marketing described those organizations. The last point was the presentation of the Army Museum of Gen. Fieldorf Emil "Nil", together with its marketing activities and to present the conclusions of the study. The study also highlights the activities of marketing, as one of the planes to build confidence to the museum. pl
dc.subject.pl MARKETING – MUZEUM – ZAUFANIE pl
dc.subject.en MARKETING – MUSEUM – CONFIDENCE pl
dc.contributor.reviewer Bujak, Kazimierz [SAP11007060] pl
dc.contributor.reviewer Marzec, Małgorzata [SAP11018067] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95711-164127 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)