Jagiellonian University Repository

Ugrupowania polityczne wchodzące w skład Sejmu RP VII kadencji wobec Funduszu Kościelnego.

pcg.skipToMenu

Ugrupowania polityczne wchodzące w skład Sejmu RP VII kadencji wobec Funduszu Kościelnego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.contributor.author Pomietło, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:42:40Z
dc.date.available 2020-07-26T12:42:40Z
dc.date.submitted 2015-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203223
dc.language pol pl
dc.title Ugrupowania polityczne wchodzące w skład Sejmu RP VII kadencji wobec Funduszu Kościelnego. pl
dc.title.alternative Political parties in Polish national Parliament of VII term about a Church Fund pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest omówienie problematyki partii politycznych oraz usystematyzowanie informacji, opinii na temat funkcjonowania oraz finansowania związków wyznaniowych i Funduszu Kościelnego. Aby to osiągnąć, zostały usystematyzowane najistotniejsze pojęcia związane z partiami i doktrynami politycznymi. Posłużono się analizą wypowiedzi przedstawicieli ugrupowań politycznych, Episkopatu Polski oraz samorządowców. Podstawowy problem zawarty w pracy, to czy związki wyznaniowe powinny być finansowane z budżetu państwa? Co należy zmienić ? Wykonane zostały również przeprowadzone badania społeczne metodą sondażu diagnostycznego a narzędziem jakim się posłużono, był kwestionariusz ankiety. pl
dc.abstract.en The aim of the study is to discuss the issue of political parties and systematization of informations, opinions on the operation and financing of religious associationsand Church Fund. To achieve this point, were classified as the most important concepts related to political parties and doctrines. Was used the analysis of statements by representatives of political parties, the Polish Episcopate and local governments. The basic problem contained at work, whether religious associations should be financed from the state budget? What should changed ? It were made also a social research, by using a method of diagnostic survey, and the tool of this research was a questionnaire. pl
dc.subject.pl Fundusz Kościelny, partie polityczne, związki wyznaniowe pl
dc.subject.en Church Fund, political parties, religious associations pl
dc.contributor.reviewer Kołodziejczyk, Joanna [SAP13010590] pl
dc.contributor.reviewer Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95701-168217 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)