Jagiellonian University Repository

WPŁYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ROZWÓJ LOKALNY NA PRZYKŁADZIE GMINY JABŁONKA

pcg.skipToMenu

WPŁYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ROZWÓJ LOKALNY NA PRZYKŁADZIE GMINY JABŁONKA

Show full item record

dc.contributor.advisor Szopa, Andrzej [SAP11013801] pl
dc.contributor.author Gjądła, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:41:50Z
dc.date.available 2020-07-26T12:41:50Z
dc.date.submitted 2015-06-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203210
dc.language pol pl
dc.title WPŁYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA ROZWÓJ LOKALNY NA PRZYKŁADZIE GMINY JABŁONKA pl
dc.title.alternative Impact of non-governmental organizations on the development of the local municipality on the example of Jablonka pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W pracy podjęto problem określenia wpływu działalności organizacji pozarządowych na rozwój lokalny gminy. Rozwój ten jest determinowany bardzo wieloma czynnikami. Zależy od społecznego zaangażowania, a przede wszystkim od przychylności władz lokalnych. W pracy jednak zwrócono uwagę na to, iż w organizacjach pozarządowych zrzeszają się sami mieszkańcy gminy, którzy podejmują liczne inicjatywy, mające na celu poprawę warunków życia. Celem badań było określenie wpływu organizacji pozarządowych na rozwój lokalny. W związku z tym przeprowadzono badania ankietowe na mieszkańcach gminy Jabłonka. Dzięki nim wykazano, iż organizacje non-profit mogą istotnie poprawiać jakość życia w tej gminie. Tym samym stymulują one rozwój lokalny całej gminy. pl
dc.abstract.en The paper discusses the problem of determining the impact of non-governmental organizations on the development of the local municipality. This development is determined by a number of factors. Depends on community involvement, and above all from the benevolence of local authorities. The study, however, drew attention to the fact that non-governmental organizations associate themselves citizens of the village, who take many initiatives aimed at improving living conditions.The aim of this study was to determine the effect of non-governmental organizations on local development. Therefore, the surveys have been completed on the inhabitants of the municipality Jablonka. Thanks to them, it has been shown that non-profit organizations can significantly improve the quality of life in the municipality. Thus, they stimulate local development of the whole municipality. pl
dc.subject.pl ROZWÓJ LOKALNY, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, GMINA JABŁONKA pl
dc.subject.en LOCAL DEVELOPMENT, NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS, COUNTY JABLONKA pl
dc.contributor.reviewer Szopa, Andrzej [SAP11013801] pl
dc.contributor.reviewer Kurleto, Halszka [SAP11007853] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95687-184106 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)