Jagiellonian University Repository

Zarządzanie teatrami publicznymi i prywatnymi na przykładzie wybranych instytucji krakowskich.

pcg.skipToMenu

Zarządzanie teatrami publicznymi i prywatnymi na przykładzie wybranych instytucji krakowskich.

Show full item record

dc.contributor.advisor Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.author Magiera, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:40:42Z
dc.date.available 2020-07-26T12:40:42Z
dc.date.submitted 2015-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203192
dc.language pol pl
dc.title Zarządzanie teatrami publicznymi i prywatnymi na przykładzie wybranych instytucji krakowskich. pl
dc.title.alternative Management of public and private theaters on the example of selected institutions of Cracow pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest porównanie funkcjonowania wybranych teatrów publicznych i prywatnych w Krakowie i ocena efektywności ich zarządzania. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich dotyczy pojęcia kultury i jej roli w życiu człowieka, drugi natomiast to omówienie działania instytucji kultury w Polsce oraz specyfika zarządzania teatrem. Trzeci rozdział obejmuje charakterystykę sektora kultury w Krakowie, opis wybranych krakowskich teatrów oraz analizę zarządzania tych teatrów z punktu widzenia ich klientów oraz osób nimi zarządzających. Praca wykazała, że to teatry publiczne są zarządzane w sposób bardziej efektywny. pl
dc.abstract.en The aim of this work is to compare the operation of selected public and private theaters in Cracow and evaluate the effectiveness of their management . The work consists of three chapters. The first concerns the concept of culture and its role in human life, and the other is a discussion of the operation of cultural institutions in Poland and the specificity of theater management . The third chapter is characteristic of the cultural sector in Cracow, a description of some of Cracow's theaters and the theater management analysis from the point of view of their customers and the people managing them . Work has shown that this public theaters are managed in a more efficient manner. pl
dc.subject.pl kultura, teatr, zarządzanie pl
dc.subject.en culture, management, theatre pl
dc.contributor.reviewer Peter-Bombik, Katarzyna [SAP11018426] pl
dc.contributor.reviewer Marzec, Małgorzata [SAP11018067] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95668-168293 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)