Jagiellonian University Repository

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce.

pcg.skipToMenu

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce.

Show full item record

dc.contributor.advisor Koba, Laura pl
dc.contributor.author Kalinowska, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:40:27Z
dc.date.available 2020-07-26T12:40:27Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203188
dc.language pol pl
dc.title Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce. pl
dc.title.alternative The situation of people with disabilities in the labour market in Poland. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy przedstawiona została aktualna sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Dokonano interpretacji danych statystycznych na podstawie których, sformułowano odpowiednie wnioski. Praca ukazuje charakterystykę osób aktywnych zawodowo spośród grupy niepełnosprawnych. Opisano szczegółowo aspekt zatrudnienia oraz bezrobocia osób niepełnosprawnych. Z uwagi na małą ilość miejsc pracy dedykowanych dla osób niepełnosprawnych, dużo trudniej im znaleźć zatrudnienie na otwartym rynku pracy. W związku z problemami zatrudnienia osób niepełnosprawnych wprowadza się elementy aktywizacyjne, które są nie do końca skuteczne w znajdywaniu przez osoby niepełnosprawne zatrudnienia. pl
dc.abstract.en In this paper we presented the current situation of persons with disabilities in the labour market. There have been interpretation of statistical data on the basis of which it formulated appropriate proposals. This thesis shows the characteristics of economically active persons from the group of disabled. Described in detail aspects of employment and unemployment of people with disabilities. Due to the small number of jobs for people with disabilities dedicated much harder for them to find employment in the open labour. Because of the problems of employment for people with disabilities, the elements of activation that are not fully effective in finding employment for people with disabilities. pl
dc.subject.pl BEZROBOCIE-OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE-RYNEK PRACY-ZATRUDNIENIE pl
dc.subject.en EMPLOYMENT-LABOUR MARKET-PERSONS WITH DISABILITIES-UNEMPLOYMENT pl
dc.contributor.reviewer Lewandowski, Mateusz pl
dc.contributor.reviewer Koba, Laura pl
dc.contributor.reviewer Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95664-151644 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)