Jagiellonian University Repository

Świadczenia z pomocy społecznej na podstawie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku

pcg.skipToMenu

Świadczenia z pomocy społecznej na podstawie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku

Show full item record

dc.contributor.advisor Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.contributor.author Molek, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:40:15Z
dc.date.available 2020-07-26T12:40:15Z
dc.date.submitted 2015-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203185
dc.language pol pl
dc.title Świadczenia z pomocy społecznej na podstawie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku pl
dc.title.alternative Social Assistance Allowances Based on the Example of the Commune Social Welfare Centre in Gromnik pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Ludzie zmagają się z problemami społecznymi na całym świecie. Ważne jest, by nie pozostawać wobec tego obojętnym. Niezwykle istotne jest funkcjonowanie instytucji, które pomagają społeczeństwu przezwyciężyć ciężkie sytuacje życiowe. W Polsce powołuje się ośrodki pomocy społecznej, które są jednostkami organizacyjnymi zobligowanymi do udzielania wsparcia z zakresu pomocy społecznej.Niniejsza praca skupia się na temacie: "Świadczenia z pomocy społecznej na podstawie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku". Celem pracy było sprawdzenie jak ośrodek radzi sobie z udzielaniem świadczeń, czy pomoc jest przekazywana w sposób odpowiedni oraz czy klienci są usatysfakcjonowani z funkcjonowania placówki. W pierwszej części przedstawiono rozwój polityki społecznej, to jak zmieniła się definicja pomocy społecznej, realizację zadań samorządu terytorialnego z obszaru pomocy społecznej, ponadto opisano rodzaje i zasady przyznawania świadczeń z pomocy społecznej. Kolejna część przybliża działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gromniku. Została tu opisana placówka, jak również to z jakich powodów pomaga swoim klientom oraz jakie świadczenia są pobierane. W ostatniej części zweryfikowano przeprowadzone badanie. Okazało się, że większość odbiorców jest zadowolonych z pracy ośrodka, ale występują też przypadki gdzie oferowane wsparcie jest zbyt małe. pl
dc.abstract.en People are struggling with social problems all around the world. It is important not to remain indifferent to them. Thus, the operation of institutions enabling the society to copy with severe life situations becomes crucial. In Poland many social welfare centres are brought to life which are organizational entities obligated to provide assistance and care in terms of social security.In this thesis the main focus is set on the subject of Social Assistance Allowances Based on the Example of the Commune Social Welfare Centre in Gromnik. The major goal of this thesis is to verify that the centre is providing services in an appropriate manner and that its customers are satisfied with the operation of the centre.The evolution of social policy, e.g. changes occurred in the definition of social policy, tasks performed by local governments of different levels (i.e., commune, county and province), social security allowance scheme, is covered by the first part of the thesis. The second part is aimed to introduce the activity of the Commune Social Welfare Centre in Gromnik. The institution is described herein, as well as social allowances and reasons lying behind the assistance provided. In the last part of the thesis a research conducted in the Commune Social Welfare Centre in Gromnik is verified. As a result, it turned out that not all the beneficiaries are given with sufficient assistance. Many beneficiaries are satisfied with the activity of the institution; however there are some cases when social services provided are deficient. pl
dc.subject.pl OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ, POMOC SPOŁECZNA, PROBLEM SPOŁECZNY, ŚWIADCZENIA pl
dc.subject.en ALLOWANCES, SOCIAL PROBLEM, SOCIAL SECURITY, SOCIAL WELFARE CENTRE pl
dc.contributor.reviewer Kołodziejczyk, Joanna [SAP13010590] pl
dc.contributor.reviewer Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95661-163741 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)