Jagiellonian University Repository

System oceny pracowników na przykładzie Banku Zachodniego WBK SA

pcg.skipToMenu

System oceny pracowników na przykładzie Banku Zachodniego WBK SA

Show full item record

dc.contributor.advisor Bogacz-Wojtanowska, Ewa [SAP11018184] pl
dc.contributor.author Chlebda, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:37:40Z
dc.date.available 2020-07-26T12:37:40Z
dc.date.submitted 2015-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203144
dc.language pol pl
dc.title System oceny pracowników na przykładzie Banku Zachodniego WBK SA pl
dc.title.alternative Employee performance appraisal on example of Bank Zachodni WBK SA pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca ma na celu ukazanie istniejącego w organizacji procesu oceny pracowników na przykładzie Banku Zachodniego WBK S.A. oraz sformułowanie propozycji wprowadzenia w nim zmian.W rozdziale pierwszym zostało wyjaśnione pojęcie oceny pracowników, cele i funkcje oceniania. Przedstawiono także najczęstsze błędy w procesie oceniania, oraz zajęto się problemem efektywności ocen.Drugi rozdział został poświęcony przeglądowi metod oceny pracowników. Omówione zostały zarówno klasyczne, jak i współczesne metody oceny.Rozdział trzeci zawiera charakterystykę Banku Zachodniego WBK S.A., wraz z dokładnie omówionym procesem oceny pracowników w banku. W rozdziale czwartym przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonych rozmów z pracownikami, oraz analizy procesu oceny w banku. Zaprezentowano również propozycję udoskonalenia tego procesu. pl
dc.abstract.en The purpose of this thesis is to present the process of performance appraisal administered by Bank Zachodni WBK S.A and to propose some changes in it. The term of performance appraisal as well as the aims and role of employee evaluation are elucidated in the first chapter. This section also focuses on the most common mistakes made in the practice of performance appraisal, and concentrates on the problem of efficiency rating procedures. The second chapter reviews different methods of employee evaluation and deals with classic and modern techniques of assessment. The third chapter includes the profile of Bank Zachodni WBK S.A together with the thoroughly discussed process of performance appraisal conducted in the bank. It finally introduces changes in the methods of employee appraisal, which are worth considering to increase its efficiency. pl
dc.subject.pl ocena pracowników, metody oceniania pracowników w organizacji. pl
dc.subject.en performance appraisal, methods of employee appraisal in organizations pl
dc.contributor.reviewer Bogacz-Wojtanowska, Ewa [SAP11018184] pl
dc.contributor.reviewer Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95619-103424 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)