Jagiellonian University Repository

FastEat - innowacyjne rozwiazanie do mobilnego zarządzania zamowieniami w restauracji

pcg.skipToMenu

FastEat - innowacyjne rozwiazanie do mobilnego zarządzania zamowieniami w restauracji

Show full item record

dc.contributor.advisor Moczurad, Włodzimierz [SAP11015095] pl
dc.contributor.author Onak, Przemysław pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:35:11Z
dc.date.available 2020-07-26T12:35:11Z
dc.date.submitted 2016-07-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203105
dc.language pol pl
dc.title FastEat - innowacyjne rozwiazanie do mobilnego zarządzania zamowieniami w restauracji pl
dc.title.alternative Innovative mobile solution for restaurant order management pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy podjęto się opracowania aplikacji na system Android oraz aplikacji internetowej, umożliwiających użytkownikowi m.in. zakładanie konta, zamawianie posiłków, rezerwację stolików. Oba systemy łączą się poprzez serwer z jedną wspólną bazą danych. Omówione zostały wybrane zagadnienia z programowania w systemie Android na przykładzie prezentowanej aplikacji, technologie użyte przy serwerze aplikacji oraz sposób komunikacji z serwerem. Opisano Bootstrapa, którego wykorzystano przy tworzeniu graficznego interfejsu użytkownika aplikacji internetowej oraz przedstawiono opis wykorzystywanej w projekcie bazy danych. pl
dc.abstract.en The paper describes Android and web applications, which give user an opportunity of i.a. registration, making orders, making a table reservation. Both systems make connection with a common database through a server. There have been described some of the issues about Android programming and the way of communication with a server. Presents also Bootstrap, which has been used to create a graphical user interface of web application and the database. pl
dc.subject.pl ANDROID - APLIKACJA INTERNETOWA - BAZA DANYCH - SERWER pl
dc.subject.en ANDROID - WEB APPLICATION - DATABASE - SERVER pl
dc.contributor.reviewer Roman, Adam [SAP11019191] pl
dc.contributor.reviewer Moczurad, Włodzimierz [SAP11015095] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95579-159927 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy modelowanie, sztuczna inteligencja i sterowanie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)