Jagiellonian University Repository

Warunki skuteczności lokowania produktu jako instrumentu komunikacji marketingowej

pcg.skipToMenu

Warunki skuteczności lokowania produktu jako instrumentu komunikacji marketingowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Baran, Grzegorz [SAP11019118] pl
dc.contributor.author Staszel, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:34:11Z
dc.date.available 2020-07-26T12:34:11Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203089
dc.language pol pl
dc.title Warunki skuteczności lokowania produktu jako instrumentu komunikacji marketingowej pl
dc.title.alternative The conditions of the effectiveness of product placement. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Lokowanie produktu, które stanowi przedmiot niniejszej pracy to obecnie jedno z najpopularniejszych narzędzi promocji. Celem głównym pracy jest poznanie i przestawienie warunków skuteczności lokowania produktu jako instrumentu komunikacji marketingowej. Treść pracy powstała na podstawie dostępnej literatury, źródeł internetowych oraz badań empirycznych. Pierwszy rozdział skupia się na zagadnieniach teoretycznych dotyczących komunikacji marketingowej i jej wybranych narzędzi. Drugi rozdział to problematyka lokowania produktu oraz zagadnienia prawne z tym związane. Ostatnia część zawiera metodologię badań oraz analizę i wnioski do przeprowadzonych na cele pracy badań.Dane pierwotne otrzymano na podstawie kwestionariusza ankiety, który wypełniło 100 respondentów. Wyniki pozwoliły uzyskać odpowiedź na postawione przez autora pytania badawcze oraz wykazać jakie są warunki skuteczności lokowania produktu. pl
dc.abstract.en The purpose of this study is to determine the requirements for the effective product placement, and to investigate the consumers’ opinions on commercials and product placement, as well as, to outline the integrated marketing communications effectiveness. The thesis, first, focuses on theoretical knowledge of marketing communication. Next chapter is the issue of product placement and the legislation on the subject. In the third part, results of an empirical survey are presented. The survey was based on a questionnaire, which was filled in by a group of 100 respondents.On the basis of the results of this research, the author could answer the questions raised, and to examine the requirements for the effective product placement. pl
dc.subject.pl KOMUNIKACJA, LOKOWANIE, REKLAMA pl
dc.subject.en PRODUCT PLACEMENT pl
dc.contributor.reviewer Bujak, Kazimierz [SAP11007060] pl
dc.contributor.reviewer Baran, Grzegorz [SAP11019118] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95566-186789 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)