Jagiellonian University Repository

„Spór o status prawny Morza Kaspijskiego i jego wpływ na stosunki pomiędzy nadbrzeżnymi państwami”

pcg.skipToMenu

„Spór o status prawny Morza Kaspijskiego i jego wpływ na stosunki pomiędzy nadbrzeżnymi państwami”

Show full item record

dc.contributor.advisor Czajkowski, Marek [SAP11017244] pl
dc.contributor.author Kowalczyk, Aneta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:33:44Z
dc.date.available 2020-07-26T12:33:44Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203082
dc.language pol pl
dc.title „Spór o status prawny Morza Kaspijskiego i jego wpływ na stosunki pomiędzy nadbrzeżnymi państwami” pl
dc.title.alternative "The dispute over the legal status of the Caspian Sea and its impact on relations between coastal states" pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Trudne do pogodzenia interesy polityczne i ekonomiczne państw przybrzeżnych Morza Kaspijskiego, które ujawniły się po rozpadzie Związku Radzieckiego spowodowały długotrwały, bezowocny spór dotyczący definicji statusu prawnego i reżimu Morza Kaspijskiego. Przez ponad dwie dekady miało miejsce wiele dwustronnych i wielostronnych negocjacji mających na celu stworzenie nowych, trwałych ram prawnych tego zbiornika. Niniejsza praca rozważa trudności związane z ustaleniem statusu prawnego Morza Kaspijskiego, jak również analizuje sytuację regionalną oraz stanowiska i interesy państw nadkaspijskich. Ponadto w pracy zostało przedstawione w jaki sposób spór o status prawny Morza Kaspijskiego wpływa na wzajemne relacje państw przybrzeżnych, poprzez określenie obszarów współpracy oraz sytuacji konfliktowych. pl
dc.abstract.en The competing political and economical interests of the Caspian coastal states after the dissolution of the Soviet Union resulted in a prolonged, fruitless dispute over the definition of the legal status and regime of the Caspian Sea. For over two decades many bilateral and multilateral negotiations have taken place between Caspian Sea states in attempts to build a viable new legal framework for this water basin. This paper considers the difficulties inherent in establishing the legal status of the Caspian Sea, as well as analyzes regional situation, positions and interests of Caspian states. Furthermore, it was shown how the dispute over the legal status of the Caspian Sea affects the relations between littoral states through identifying areas of cooperation and conflict situations. pl
dc.subject.pl Morze Kaspijskie, stosunki międzynarodowe, status prawny, spór o status prawny, prawo międzynarodowe, prawo morza, państwa nadkaspijskie, Rosja, Iran, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan, bezpieczeństwo międzynarodowe, surowce naturalne pl
dc.subject.en The Caspian Sea, international relations, legal status, dispute over the legal status, international law, law of the Sea, Caspian states, Russia, Iran, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, international security, natural resources pl
dc.contributor.reviewer Czajkowski, Marek [SAP11017244] pl
dc.contributor.reviewer Bajor, Piotr pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95559-162095 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dyplomacja współczesna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)