Jagiellonian University Repository

System rezerwacji hotelowych: aplikacja desktopowa i webowa

pcg.skipToMenu

System rezerwacji hotelowych: aplikacja desktopowa i webowa

Show full item record

dc.contributor.advisor Moczurad, Włodzimierz [SAP11015095] pl
dc.contributor.author Malczyk, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:33:02Z
dc.date.available 2020-07-26T12:33:02Z
dc.date.submitted 2015-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203071
dc.language pol pl
dc.title System rezerwacji hotelowych: aplikacja desktopowa i webowa pl
dc.title.alternative Hotel booking system: a desktop and web application pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest oprogramowanie dla hotelu. Celem pracy jest stworzenie i opisanie w pełni działającego oprogramowania, które mogłoby być wykorzystane przez pracowników oraz klientów hoteli. Projekt składa się z dwóch części: aplikacji desktopowej napisanej w C# oraz strony internetowej stworzonej w HTML5, CSS3, JavaScripcie oraz PHP. Obie części wykorzystują bazę danych Microsoft SQL Server 2014. W pracy opisujemy cele naszego projektu, funkcjonalności oraz sposób tworzenia oprogramowania. Omówiliśmy diagramy opisujące aplikację, jej zabezpieczenia oraz bazę danych. Do pracy załączony jest kod omawianego oprogramowania. pl
dc.abstract.en The topic of this paper is hotel software. Our purpose was to create and describe fully functional software that could be used by employees and customers of hotels. The project consists of two parts: desktop, written in C#, and webpage, created with the use of HTML5, CSS3, JavaScript and PHP. A database attached to Microsoft SQL Server 2014 was used in both instances. We describe the aims of our project, its functionalities and the process of creating our software. We present diagrams which describe our application and outline its security measures and database. The code of discussed software is attached to the paper. pl
dc.subject.pl Oprogramowanie hotelowe, C#, aplikacja webowa, aplikacja desktopowa pl
dc.subject.en Hotel software, C#, web application, desktop application pl
dc.contributor.reviewer Martyna, Jerzy [SAP11008440] pl
dc.contributor.reviewer Moczurad, Włodzimierz [SAP11015095] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95552-162491 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy inżynieria oprogramowania pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)