Jagiellonian University Repository

Warunki skuteczności działań prowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w celu podnoszenia poziomu świadomości społecznej

pcg.skipToMenu

Warunki skuteczności działań prowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w celu podnoszenia poziomu świadomości społecznej

Show full item record

dc.contributor.advisor Baran, Grzegorz [SAP11019118] pl
dc.contributor.author Lipska, Laura pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:32:43Z
dc.date.available 2020-07-26T12:32:43Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203066
dc.language pol pl
dc.title Warunki skuteczności działań prowadzonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w celu podnoszenia poziomu świadomości społecznej pl
dc.title.alternative The conditions of effectiveness of the activities held by The Ministry of Work and Social Policy in order to the raise of social awareness pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca odnosi się do działań marketingowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które wpływają na podnoszenie poziomu świadomości społecznej, a w szczególności do przeprowadzanych przez nich kampanii społecznych. Praca, na podstawie opracowań dotyczących marketingu i komunikacji, określa wskaźniki, których zastosowanie wspomaga skuteczność działań opisywanej instytucji. Praca zawiera opis badań, dotyczących dotychczasowych dwóch kampanii, których celem była ocena skuteczności prowadzonych działań. Praca wskazuje również kierunki i przyszłe rozwiązania, które w swoich kampaniach powinno wykorzystać Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. pl
dc.abstract.en This Bachelor refers to marketing actions held by The Ministry of Work and Social Policy, which affect the raise of a social awareness, in particular to social campaign. The Bachelor is based on marketing and communication studies and elaborations. The thesis determinate indicators, the use of which supports the effectiveness of actions of the institution being described. The Bachelor includes a description of campaign research which aimed to assess the effectiveness of previous actions. The thesis indicates directions and new solutions, which can be use by The Ministry of Work and Social Policy. pl
dc.subject.pl KAMPANIA SPOŁECZNA - MARKETING – MINITERSTWO - WSKAŹNIKI pl
dc.subject.en INDICATORS - MARKETING - MINISTRY - SOCIAL CAMPAIGN pl
dc.contributor.reviewer Marzec, Małgorzata [SAP11018067] pl
dc.contributor.reviewer Baran, Grzegorz [SAP11019118] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95547-161266 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)