Jagiellonian University Repository

"Mam też tylko jedną ojczyznę". Biografia płk. Anatola Sawickiego, komendanta Eksterytorialnego Okręgu Lwowskiego AK-WiN

pcg.skipToMenu

"Mam też tylko jedną ojczyznę". Biografia płk. Anatola Sawickiego, komendanta Eksterytorialnego Okręgu Lwowskiego AK-WiN

Show full item record

dc.contributor.advisor Zblewski, Zdzisław [SAP11016013] pl
dc.contributor.author Kapusta, Rafał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:31:27Z
dc.date.available 2020-07-26T12:31:27Z
dc.date.submitted 2015-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203046
dc.language pol pl
dc.title "Mam też tylko jedną ojczyznę". Biografia płk. Anatola Sawickiego, komendanta Eksterytorialnego Okręgu Lwowskiego AK-WiN pl
dc.title.alternative ”I have also only one homeland”: The biography of colonel Anatol Sawicki, the chief of AK-WiN Lvov Extraterritorial District pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca ma na celu przybliżyć sylwetkę płk. Anatola Sawickiego – Komendanta Eksterytorialnego Okręgu Lwowskiego AK-WiN szerszemu gronu czytelników. Praca została podzielona na sześć rozdziałów, w których zaprezentowano: zarys dziejów Sawickich, dzieciństwo oraz młodość Anatola Sawickiego, przebieg jego służby wojskowej w armii Cesarstwa Rosyjskiego, polskich siłach zbrojnych na wschodzie, a także udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Pozostałe rozdziały opisują losy płk. Sawickiego w okresie służby w Wojsku Polskim do 1939 r., a także konspiracyjną działalność podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu aż do tragicznej śmierci Komendanta w 1948 r. pl
dc.abstract.en In this dissertation was presented personage of colonel Anatol Sawicki the chief of AK-WiN Lvov Extraterritorial District. The dissertation is divided for six chapters about the history of: Sawicki family, Anatol’s childhood and his youth, service in imperial army of Russia, in Polish divisions on the East and Sawicki’s duty during war between Poles and the Bolsheviks. The other chapters are about service in Polish Army before 1939, colonel Sawicki's fight in conspiracy during World War II and after the end of war until his death in 1948. pl
dc.subject.pl Biografia, płk Anatol Sawicki, Eksterytorialny Okręg Lwowski AK-WiN pl
dc.subject.en Biography, colonel Anatol Sawicki, AK-WiN Lvov Extraterritorial District pl
dc.contributor.reviewer Mierzwa, Janusz [SAP11018424] pl
dc.contributor.reviewer Zblewski, Zdzisław [SAP11016013] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95522-132068 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)