Jagiellonian University Repository

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako instytucja gwarantowania depozytów, realizująca założenia modelu risk minimizer

pcg.skipToMenu

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako instytucja gwarantowania depozytów, realizująca założenia modelu risk minimizer

Show full item record

dc.contributor.advisor Pyzioł, Wojciech [SAP11005224] pl
dc.contributor.author Przewoźnik, Sebastian pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:29:59Z
dc.date.available 2020-07-26T12:29:59Z
dc.date.submitted 2015-07-01 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203029
dc.language pol pl
dc.title Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako instytucja gwarantowania depozytów, realizująca założenia modelu risk minimizer pl
dc.title.alternative Bank Guarantee Fund as a deposit insurance organizations implementing assumptions of the risk minimizer model pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest polską instytucją gwarantowania depozytów, realizującą funkcje gwarancyjną oraz pomocową. Jest to jedna z instytucji wchodzących w skład safety net w Polsce. Do zadań Funduszu należy ochrona klienta usług bankowych w przypadku upadłości banku, a także pomoc instytucją bankowym w sytuacjach kryzysowych. Celem pracy było całościowe przedstawienie działalności Funduszu, w tym genezy jego powstania, a przede wszystkim uwypuklenie podziału na funkcje gwarancyjną, pomocową i analityczną. pl
dc.abstract.en Bank Guarantee Fund is a Polish deposit insurance organizations that realize two main functions: guarantee activity and assistance activity. It is one component of a financial system safety net in Poland. The operations of the Fund focus on guaranteeing, aiding and analysing. The main purpose of elaboration was comprehensive presentation of activities of the Fund. Particular attention was paid to analyze guarantee and assistance activity. pl
dc.subject.pl Bankowy Fundusz Gwarancyjny, prawo bankowe, safety net, depozyt gwarantowany, instytucja gwarantowania depozytów pl
dc.subject.en Bank Guarantee Fund, banking law, safety net, guaranteed deposit, deposit insurance organization pl
dc.contributor.reviewer Pyzioł, Wojciech [SAP11005224] pl
dc.contributor.reviewer Dybiński, Jacek pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95507-127065 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)