Jagiellonian University Repository

Blog i jego funkcja terapeutyczna na przykładzie bloga prowadzonego przez kobiety z Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie

pcg.skipToMenu

Blog i jego funkcja terapeutyczna na przykładzie bloga prowadzonego przez kobiety z Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie

Show full item record

dc.contributor.advisor Kołodziejczyk, Joanna [SAP13010590] pl
dc.contributor.author Kozioł, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:27:05Z
dc.date.available 2020-07-26T12:27:05Z
dc.date.submitted 2015-06-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202983
dc.language pol pl
dc.title Blog i jego funkcja terapeutyczna na przykładzie bloga prowadzonego przez kobiety z Aresztu Śledczego w Warszawie - Grochowie pl
dc.title.alternative Blog and its therapeutic function on the example of the blog kept by women from Remand Centre in Warsaw - Grochow pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Do niedawna prowadzenie pamiętnika było zajęciem, z którego nikomu się nie zwierzano, a treści w nim zawarte miały charakter bardzo osobisty. W czasach ogólnodostępnego Internetu, prywatność została wystawiona na dużą próbę, w związku z powstaniem różnorodnych kanałów komunikacyjnych. Blogi zastąpiły papierowe wersje dzienników, a przy okazji stały się łatwym sposobem na dzielenie pasji i poglądów z innymi użytkownikami sieci. Ciekawe blogi skupiają duże ilości stałych czytelników, którzy stanowią pewnego rodzaju grupę wsparcia dla ich autorów. Popierają ich w codziennych wyborach, doradzają, pocieszają, ale też i krytykują. Celem niniejszej pracy było stwierdzenie, w jaki sposób prowadzenie bloga wpływa na kobiety przebywające w jednym z warszawskich aresztów śledczych. Aby to zbadać, przeanalizowano treść całego bloga, kategoryzując poszczególne wpisy, a także przeprowadzono ankietę z pomysłodawcami tego projektu. Przeprowadzone badania pozwoliły wskazać te aspekty życia kobiet, na które blogowanie ma w ich przypadku wpływ. Okazało się, że prowadzenie bloga pełni funkcję terapeutyczną dla jego autorek, ponieważ pisanie o swoich uczuciach i przemyśleniach działa na kobiety oczyszczająco. Ponadto, blogowanie ma także dla nich charakter edukacyjny – blogerki poznają nowe media oraz szkolą swój pisarski warsztat. pl
dc.abstract.en Until recently, keeping a diary, which content has highly personal nature, was the activity we did not talk about with the others. Nowadays, when access to the Internet is widely available and variety of communication channels have been created, privacy is put to a test. Blogs have replaced paper versions of diaries and incidentally have become an easy way of sharing one’s passion and ideas with other network users.Interesting blogs focus a large amount of regular readers, who constitute a kind of a support group for their authors. They are involved in their daily choices, advise, console, but also criticize. The aim of this study was to determine how blogging affects women staying in one of Warsaw remand centers. To examine this relationship, content of the entire blog with the categorization of respective entries has been analyzed. What is more, a survey with the project originators has been carried out. The study allowed to identify those aspects of women’s lives, on which blogging has in their case impact. It appears that writing about their feelings and thoughts has a cleansing effect, so that blogging is functioning for women as a therapy. Furthermore, it has also educational character – bloggers learn new media and train their writing workshop. pl
dc.subject.pl BLOG – FUNKCJE BLOGA - INTERNET – KOMUNIKACJA INTERNETOWA - TERAPIA. pl
dc.subject.en BLOG – BLOG FEATURES – INTERNET – INTERNET COMMUNICATIONS – THERAPY. pl
dc.contributor.reviewer Kołodziejczyk, Joanna [SAP13010590] pl
dc.contributor.reviewer Szczudlińska-Kanoś, Agnieszka [SAP14003583] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95457-145643 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)