Jagiellonian University Repository

"Funkcja przywództwa w procesie zarządzania organizacjami usługowymi"

pcg.skipToMenu

"Funkcja przywództwa w procesie zarządzania organizacjami usługowymi"

Show full item record

dc.contributor.advisor Adamus, Wiktor [SAP11018105] pl
dc.contributor.author Kruszyna, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:26:53Z
dc.date.available 2020-07-26T12:26:53Z
dc.date.submitted 2015-06-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202980
dc.language pol pl
dc.title "Funkcja przywództwa w procesie zarządzania organizacjami usługowymi" pl
dc.title.alternative The leadership’s function in a management process of the service organizations pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Funkcja przywództwa w procesie zarządzania organizacjami usługowymi została zgłębiona na przykładzie funkcjonowania firmy Fabet S.A. Kielce. Analiza badawcza poprzedzona była rozważaniami teoretycznymi na temat procesu zarządzania organizacjami (głównie pod kątem funkcji zarządzania) oraz istoty przywództwa, w tym cech i roli przywódcy oraz stylów przywódczych. Dokonano charakterystyki przedmiotu badań pod względem charakterystyki firmy, jej struktury organizacyjnej i zasobów finansowych. Głównym celem badawczym uczyniono sprawdzenie, jakie funkcje pełni przywódca w organizacjach usługowych. Wyniki badań dostarczyły wiedzy pozwalającej na stwierdzenie, że przywództwo w organizacjach usługowych to niezbędny element ich funkcjonowania, gdyż podwładni oczekują wskazania kierunku działania i zaleceń odnośnie swojej pracy, jak również potrzebują wielowymiarowego wsparcia i zrozumienia. Przywódca pełni funkcje zarządcy, jest osobą decyzyjną, planuje, kontroluje, motywuje i organizuje pracę, a także udziela niezbędnej pomocy pracownikom. pl
dc.abstract.en The FABET Compay Inc Kielce was given as an example of the leadership’s function in a management process of the service organizations. The analysis was preceded by the theoretical considerations about the management process of the organizations (paying special attention to the management function) and the essence of the leadership, including the role and the characteristic of leaders and leadership’s styles. The author of the thesis made the characteristic of the subject of research in terms of the characteristic of the company, its organization structure and financial resources. The main goal of the research was to verify which functions in a company the leader performs. The result of the research gave the knowledge about this function. The leadership in the service organizations is the relevant and essential element of their functioning. The employees expect from the leaders to show them the right way of actions and recommendation of their work. Then they need the multidimensional support and understanding. The leader performs the function of the administrator- he is a decision-making person, he plans, he controls, he motivates and he organizes the work. Furthermore he gives the essential help to the employees. pl
dc.subject.pl lider – organizacje – przywództwo – usługi – zarządzanie pl
dc.subject.en organizations – leadership – services – management pl
dc.contributor.reviewer Adamus, Wiktor [SAP11018105] pl
dc.contributor.reviewer Noworol, Czesław [SAP11011662] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95454-172038 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie i doradztwo gospodarcze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)