Jagiellonian University Repository

„Wpływ dotacji unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Skawina”

pcg.skipToMenu

„Wpływ dotacji unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Skawina”

Show full item record

dc.contributor.advisor Noworól, Aleksander [SAP11017578] pl
dc.contributor.author Mackiewicz, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:26:49Z
dc.date.available 2020-07-26T12:26:49Z
dc.date.submitted 2015-06-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202979
dc.language pol pl
dc.title „Wpływ dotacji unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Skawina” pl
dc.title.alternative "The impact of EU grants for socio-economic development of local government units on the example of the city Skawina" pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy magisterskiej jest określenie wpływu dotacji unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego. Bez wątpienia można postawić tezę, iż dotacje unijne przyczyniają się do rozwoju miast i gmin w wymiarze społecznym, gospodarczym oraz kulturalnym. Wejście Polski do Unii Europejskiej stworzyło ogromne możliwości oraz wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego, przede wszystkim polegające na profesjonalnym przygotowaniu się jak korzystać ze środków dotowanych z Unii Europejskiej. Wobec tego, wykazano jaka jest efektywność, skuteczność oraz sprawność działania Władz Miasta i Gminy w Skawinie w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Aby odpowiedzieć na to pytanie, dokonano analizy dokumentów zastanych, opisano zrealizowane w mieście projekty unijne, a także przeprowadzono wywiad z przedstawicielem Gminy, zajmującym się pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Wyniki badań pokazały, iż Władze posiadają wysoki stopień profesjonalizmu w kwestii pozyskiwania środków unijnych. pl
dc.abstract.en The aim of this master work is to determine the impact of the European Union Grants for socio-economic development of local government units. It has been assert that the EU grants, contribute to the development of the cities and municipalities in the social, economic and cultural dimension. Polish accession into the European Union has created huge opportunities and challenges for local government units, primarily consisting of professional preparation how to use European Union grants. Therefore, it has been shown what is the efficiency and effectiveness of the Municipality Skawina Authorities in acquiring funds from the European Union. To answer this question, it has been made analysis of existing documents, described the completed EU projects in the city, and also interviewed with a representative of the Commune, who is involved in acquiring external funding. The results of the analysis shown that Commune Authorities have a high degree of professionalism of obtaining EU funds. pl
dc.subject.pl DOTACJE UNIJNE - JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY pl
dc.subject.en EUROPEAN UNION GRANTS - LOCAL GOVERNMENT UNIT – SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT pl
dc.contributor.reviewer Noworól, Aleksander [SAP11017578] pl
dc.contributor.reviewer Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95453-131102 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)