Jagiellonian University Repository

Siecioholizm jako przejaw patologii wśród adolescentów

pcg.skipToMenu

Siecioholizm jako przejaw patologii wśród adolescentów

Show full item record

dc.contributor.advisor Sigva, Renata [SAP11017768] pl
dc.contributor.author Godzik, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:25:37Z
dc.date.available 2020-07-26T12:25:37Z
dc.date.submitted 2015-06-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202960
dc.language pol pl
dc.title Siecioholizm jako przejaw patologii wśród adolescentów pl
dc.title.alternative Internet addiction as a manifestation of pathology among adolescents pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem mojej pracy jest: Siecioholizm jako przejaw patologii wśród adolescentów. Jest to omówienie oraz analiza zjawiska, jakim jest Uzależnienie od Internetu. Wymienione są w niej korzyści oraz zagrożenia wynikające z obcowania młodych ludzi z cyberprzestrzenią, a także sposoby oraz formy komunikowania się w Internecie: język Internetu oraz autoprezentacja w Sieci. Przedstawiony jest również problem cyfrowych tubylców, czyli nowego pokolenia ery cyfrowej. Uwzględniony jest aspekt rozwoju moralnego i społecznego młodych ludzi, a także edukacji. Wymienione i omówione zostały najczęstsze formy aktywności w Sieci tj. portale społecznościowe, blogi oraz wirtualne gry interaktywne. Praca zawiera również omówienie pozytywnego aspektu Internetu w edukacji i rozwoju oraz propozycje modyfikacji metod wychowawczych, aby były dostosowane do potrzeb współczesnego ucznia. pl
dc.abstract.en The theme of my work is: Internet addiction as a manifestation of pathology among adolescents. This is a discussion and analysis of the phenomenon of Internet addiction. There are list the benefits and risks of associating young people from cyberspace, as well as the ways and forms of communication on the Internet: the language of the Internet and self-presentation on the Web. There is also presented the problem of digital natives, a new generation of the digital age. Also covered is the aspect of social and moral development of young people, as well as education. These and discussed the most common forms of activity on the Web, ie. Social networks, blogs and virtual interactive games. The work also includes a discussion of the positive aspect of the Internet in education and development and proposals for modification of educational methods that are tailored to the needs of the modern student. pl
dc.subject.pl siecioholizm, patologia, adolescent pl
dc.subject.en internet addiction, pathology, adolescents pl
dc.contributor.reviewer Gołek, Bartłomiej [SAP11020160] pl
dc.contributor.reviewer Sigva, Renata [SAP11017768] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95434-163512 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika społeczno-opiekuńcza pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)