Jagiellonian University Repository

Automatyczna analiza mikrostruktury stopów. Projekt architektury aplikacji desktopowej wykonanej w technologii WPF z wykorzystaniem wybranych wzorców projektowych

pcg.skipToMenu

Automatyczna analiza mikrostruktury stopów. Projekt architektury aplikacji desktopowej wykonanej w technologii WPF z wykorzystaniem wybranych wzorców projektowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Żelawski, Marcin [SAP11016072] pl
dc.contributor.author Gregorowicz, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:24:10Z
dc.date.available 2020-07-26T12:24:10Z
dc.date.submitted 2015-09-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202937
dc.language pol pl
dc.title Automatyczna analiza mikrostruktury stopów. Projekt architektury aplikacji desktopowej wykonanej w technologii WPF z wykorzystaniem wybranych wzorców projektowych pl
dc.title.alternative Automatic analysis of alloy microstructure. The project of desktop application made in WPF technology with the use of selected design patterns pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Aplikacja bez graficznego interfejsu sprawia, że użytkowanie jej staje się mało intuicyjne i trudne. Użytkownik często musi najpierw nauczyć się komend, za pomocą których będzie mógł kontrolować taki program oraz korzystać z jego funkcji. Okienka w aplikacji znacznie ułatwiają pracę, gdyż można o wiele szybciej dostrzec przyciski, które są powiązane z określonymi komendami. Ponadto mogą o wiele ciekawiej wyświetlać daną treść oraz są przyjemniejsze dla oka. Tworzenie okienek do aplikacji wiąże się z starannym przemyśleniem i zaprojektowaniem widoku tak, aby był możliwie jak najprostszy i łatwy w obsłudze. Dzięki zastosowaniu wzorców projektowych utrzymanie oraz rozbudowa takiego systemu jest o wiele łatwiejsza oraz wymaga poświęcenia dużo mniej czasu, co znacznie przekłada się na koszty utrzymania oraz rozwoju tworzonego oprogramowania.Celem niniejszej pracy jest stworzenie projektu (w tym modelu) oraz implementacja graficznego interfejsu w systemie do rozpoznawania stopów metali na podstawie zdjęć ich przekrojów spod mikroskopu. Zdjęcia, na których bazowano w trakcie powstawania projektu, zostały udostępnione przez Instytut Odlewnictwa w Krakowie. pl
dc.abstract.en An application without a graphical interface makes it unintuitive and difficult to use. First, user often has to learn commands by means of which they could control such a program and use its functions. Yet, windows in the application simplify our work significantly since it is easier to see the buttons under which there are certain commands. Moreover, the windows can display given content in a more interesting way and they are more pleasant to the eye. The process of creating the application with windows as an interface means careful consideration and designing a view so that it is as simple and user-friendly as possible. Thanks to design patterns maintenance and further development of such a system is much easier and takes a lot less time which means that it is cheaper to maintain and develop the software.The aim of this work is to create a project (including a model) and the implementation of graphical interface in a system of recognising alloys which is based on the images of alloys from under the microscope. The pictures on which the project is based were made available by Foundry Research Institute in Cracow. pl
dc.subject.pl wpf c# diagramy uml wzorce projektowe przetwarzanie obrazu pl
dc.subject.en wpf c# uml diagram design patterns image processing pl
dc.contributor.reviewer Żelawski, Marcin [SAP11016072] pl
dc.contributor.reviewer Zieliński, Bartosz [SAP11020213] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95417-160684 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy inżynieria oprogramowania pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)