Jagiellonian University Repository

Automatyczna analiza mikrostruktury stopów. Metody przetwarzania obrazów w odniesieniu do klasyfikacji obiektów

pcg.skipToMenu

Automatyczna analiza mikrostruktury stopów. Metody przetwarzania obrazów w odniesieniu do klasyfikacji obiektów

Show full item record

dc.contributor.advisor Żelawski, Marcin [SAP11016072] pl
dc.contributor.author Świszcz, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:23:58Z
dc.date.available 2020-07-26T12:23:58Z
dc.date.submitted 2015-07-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202934
dc.language pol pl
dc.title Automatyczna analiza mikrostruktury stopów. Metody przetwarzania obrazów w odniesieniu do klasyfikacji obiektów pl
dc.title.alternative Automatic analysis of alloy microstructure. Methods of images processing in context of objects classification pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przetwarzanie i analiza obrazów jest prężnie rozwijającą się dziedziną badań naukowych. Jest to głównie uwarunkowane szybkim rozwojem przemysłu i potrzebą symulacji ludzkiego narządu wzroku w celu automatyzacji miejsc pracy. Proces ten może wydawać się z pozoru prosty, ponieważ człowiek uczy się do we wczesnych fazach rozwoju i używa nieustannie jako jeden z najważniejszych bodźców używanych do podejmowania decyzji. Jednak okazuję się, że jest to proces skomplikowany i wymagający nierzadko zaawansowanych operacji na obrazie.Celem pracy jest przedstawienie i analiza metod przetwarzania obrazów wykorzystywanych do klasyfikacji obiektów na obrazach. Przedstawione algorytmy mają na celu ukazanie pewnych specyficznych cech obiektów. Przedstawione metody zostały użyte do stworzenia projektu klasyfikacji struktur cząsteczkowych stopów metali. Do projektu wykorzystano fotografie udostępnione zaq zgodą Pani dr hab. inż. Małgorzaty Warmuzek, Instytut Odlewnictwa, Kraków. pl
dc.abstract.en The processing and image analysis is a rapidly developing branch of research. It is mainly conditioned by a fast development in industry and a need to simulate human organ of vision for workplace automation. This kind of process may appear easy on the surface as human learns to at the early stages of development and constantly uses as one of the most important incentives used for making decisions. However, it turns out that this process is complicated and it often requires advanced image operations.The main purpose of this thesis is to outline and analyze image processing methods used to classify the objects in images. Presented algorithms aim at showing some specific features of these objects. Existing methods were used to create a classification plan of molecular structures among metal alloys. pl
dc.subject.pl przetwarzanie obrazów, mikrostructury pl
dc.subject.en image processing, microstructures. pl
dc.contributor.reviewer Żelawski, Marcin [SAP11016072] pl
dc.contributor.reviewer Zieliński, Bartosz [SAP11020213] pl
dc.affiliation Wydział Matematyki i Informatyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95413-160650 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WMI2 pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy inżynieria oprogramowania pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)