Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Problem eksternalizacji norm i zasad energy "acquis communautaire" jako formy instytucjonalizacji zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej Unii Europejskiej

Problem eksternalizacji norm i zasad energy "acquis ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Młynarski, Tomasz [SAP11018984] pl
dc.contributor.editor Stadtmüller, Elżbieta pl
dc.contributor.editor Fijałkowski, Łukasz pl
dc.date.accessioned 2016-01-29T15:12:52Z
dc.date.available 2016-01-29T15:12:52Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-83-62751-40-2 (tom 1) pl
dc.identifier.isbn 978-83-62751-39-6 (całość) pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20282
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Problem eksternalizacji norm i zasad energy "acquis communautaire" jako formy instytucjonalizacji zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative The problem externalization of energy norms and principles of the acquis communautaire as a form of institutionalization of the external dimension of EU energy policy pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Warszawa : Wydawnictwo Rambler pl
dc.description.physical 375-391 pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.container Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach międzynarodowych pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach