Jagiellonian University Repository

Kreatywne zagospodarowanie przestrzeni publicznej - ożywianie przestrzeni poprzemysłowej na przykładzie krakowskiego Zabłocia

pcg.skipToMenu

Kreatywne zagospodarowanie przestrzeni publicznej - ożywianie przestrzeni poprzemysłowej na przykładzie krakowskiego Zabłocia

Show full item record

dc.contributor.advisor Cyboran, Beata [SAP11116141] pl
dc.contributor.author Bieda, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:15:00Z
dc.date.available 2020-07-26T12:15:00Z
dc.date.submitted 2015-06-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202793
dc.language pol pl
dc.title Kreatywne zagospodarowanie przestrzeni publicznej - ożywianie przestrzeni poprzemysłowej na przykładzie krakowskiego Zabłocia pl
dc.title.alternative The creative development of public space – the revitalization on the example of postindustrial space: Zablocie pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest zaprezentowanie przeobrażeń jakie następują w przestrzeni publicznej. Praca przedstawia obraz kształtowania się przestrzeni publicznej, jej przemian oraz działań rewitalizacyjnych, mających na celu ich odnowę. Szczególna uwaga poświęcona została zagadnieniom przestrzeni zdegradowanych i poprzemysłowych oraz procesów ich ożywiania. Praca podzielona jest na 3 rozdziały. Rozdział 1 i 2 prezentują zagadnienia teoretyczne dotyczące przestrzeni publicznej i terenów poprzemysłowych. Ostatni rozdział stanowi analizę działań podejmowanych na terenie Zabłocia, jako obszaru poprzemysłowego. pl
dc.abstract.en The aim of this work is to present transformations which take place in public room. This work presents the evolution of public space, its transformation and revitalization with a view to renovating. Special attention was given to the issues of degraded space , industrial wasteland and process of their revitalization. This work is divided into three chapters. The first two chapters present theoretical issues of public places and brownfieldes sites. The last chapter includes the analysis of the activities which are being undertaken on the Zabłocie, as a sample of brownfielde site. pl
dc.subject.pl przestrzeń publiczna - rewitalizacja - obszar poprzemysłowy - kreatywne zagospodarowanie - Zabłocie pl
dc.subject.en public space - revitalization - postindustrial space - creative development - Zablocie pl
dc.contributor.reviewer Gierszewski, Dorota [SAP11018433] pl
dc.contributor.reviewer Cyboran, Beata [SAP11116141] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95278-142732 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy animacja społeczno-kulturowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)