Jagiellonian University Repository

Kampanie społeczne jako instrument zarządzania wizerunkiem w świecie reklamy

pcg.skipToMenu

Kampanie społeczne jako instrument zarządzania wizerunkiem w świecie reklamy

Show full item record

dc.contributor.advisor Maliszewski, Juliusz pl
dc.contributor.author Sosna, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:12:50Z
dc.date.available 2020-07-26T12:12:50Z
dc.date.submitted 2015-06-25 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202759
dc.language pol pl
dc.title Kampanie społeczne jako instrument zarządzania wizerunkiem w świecie reklamy pl
dc.title.alternative Social campaigns as an instrument of image management in the advertising world pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy omówiono zagadnienia związane z wykorzystaniem kampanii społecznych jako instrumentu zarządzania wizerunkiem w ściśle zdawałoby się skomercjalizowanym świecie reklamy. Temat został opracowany w oparciu o literaturę z zakresu marketingu i zarządzania, a także źródła internetowe. Celem pracy jest wykazanie, że kampanie społeczne realizowane przez różnego typu instytucje są kreatywne i przyczyniają się do pozytywnego wizerunku tychże instytucji. W pierwszym rozdziale opracowano zagadnienie reklamy społecznej oraz pojęcia z nią związane, drugi rozdział stanowi analizę case study kampanii społecznych wykonanych przez instytucje pozarządowe, część trzecia pracy przedstawia kampanie społeczne zrealizowane przez instytucje rządowe oraz przedsiębiorstwa prywatne. pl
dc.abstract.en The paper discusses the issue of social campaigns as an instrument of image management in the advertising world. This subject has been elaborated based on marketing and management literature as well as the Internet sources. The aim of the paper is to demonstrate that social campaigns realised by institutions of various kinds are creative and contribute to the positive image of such institutions. The first chapter develops the issue of public service announcement and related concepts. The second chapter provides a case study analysis of social campaigns executed by non-governmental institutions. The third part of the paper presents social campaigns realised by government institutions as well as private enterprises. pl
dc.subject.pl KAMPANIA SPOŁECZNA MARKETING ZAANGAŻOWANY SPOŁECZNIE SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU REKLAMA ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM pl
dc.subject.en SOCIAL CAMPAIGN CAUSE RELATED MARKETING SOCIAL CORPORATE RESPONISIBILITY PUBLICITY IMAGE MANAGEMENT pl
dc.contributor.reviewer Różycka, Magdalena pl
dc.contributor.reviewer Maliszewski, Juliusz pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95243-160236 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie kulturą i mediami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)