Jagiellonian University Repository

Sieroctwo społeczne a projektowanie własnego życia. Bariery i lęki egzystencjalne

pcg.skipToMenu

Sieroctwo społeczne a projektowanie własnego życia. Bariery i lęki egzystencjalne

Show full item record

dc.contributor.advisor Wojciechowski, Franciszek [SAP11016773] pl
dc.contributor.author Chronowska, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:10:11Z
dc.date.available 2020-07-26T12:10:11Z
dc.date.submitted 2015-06-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202717
dc.language pol pl
dc.title Sieroctwo społeczne a projektowanie własnego życia. Bariery i lęki egzystencjalne pl
dc.title.alternative Social orphanhood and way of design life. Existential barriers and fears pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy było przedstawienie sposobów projektowania własnego życia przez wychowanków Domu Dziecka. Badaniu poddano wychowanków Domu Dziecka oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych wychowującą się w rodzinach własnych. W badaniach posłużono się wystandaryzowanymi oraz własnymi narzędziami.Podjęcie rozważań na ten temat wydaje się być uzasadnione, ze względu na fakt, iż zarówno okres dorastania, jak i sytuacja sieroctwa społecznego, to tematy trudne i psychicznie obciążające każdego młodego człowieka. Analiza tych zagadnień może przyczynić się do poszerzenia wiedzy i wgłębienia się w istotną rolę placówek opiekuńczo-wychowawczych w kształtowaniu pozytywnego nastawienia do przyszłego, dorosłego i samodzielnego życia, przy jednoczesnym niwelowaniu negatywnego doświadczenia sytuacji sieroctwa społecznego. Analizują uzyskane wyniki badań, stwierdzić można, że w porównaniu grup nie zaznacza się istotna różnica w sposobie projektowania własnego życia. Jedyną kwestią jest niższy poziom Poczucia Koherencji oraz motywacji do realizacji planów i celów wychowanków Domu Dziecka. Co za tym idzie, działania w pracy pedagogicznej winny skupiać się na wypracowywaniu skutecznych metod pracy z wychowankami z zakresu motywowania ich do działania dla własnego dobra i dla swojej przyszłości. pl
dc.abstract.en To show how pupils from the children's home are creating their own lifes as an orphans was the major purpose of that thesis. The standard procedures and my own methods were used to investigate the topic of a presentation. The research involved pupils of an orphanage and students of secondary school.The reflection on this subject seems to be justified due to the fact that adolescence and social orphanhood situation are both difficult topics psychologically incriminating every young person. The analysis of those issues produce a more complete understanding about significance of educational care facility. Moreover an important role of that institution in creation a positive attitude for future while reducing the negative experience of social orphanhood situation.The analysis of the results shows that compared groups make no significant difference in the way of design their own life. The only issues are the lower level of the sense of coherence and motivation to achieve life plans and ambitions for near future of the orphanage pupils. In conclusion the pedagogical work should be concentrate on developing effective motivation methods with pupils of children's home for their own good and better future. pl
dc.subject.pl sieroctwo społeczne, projektowanie własnego życia, adolescencja, orientacja życiowa pl
dc.subject.en social orphanhood situation, way of design life, adolescence, sense of coherence pl
dc.contributor.reviewer Bylica, Jacek [SAP11019959] pl
dc.contributor.reviewer Wojciechowski, Franciszek [SAP11016773] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95197-188509 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy pedagogika resocjalizacyjna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)