Jagiellonian University Repository

Losy świata według Konstantego Leontjewa : "Przeciętny Europejczyk jako ideał i narzędzie ogólnoświatowej destrukcji'

pcg.skipToMenu

Losy świata według Konstantego Leontjewa : "Przeciętny Europejczyk jako ideał i narzędzie ogólnoświatowej destrukcji'

Show full item record

dc.contributor.author Abassy, Małgorzata [SAP11019475] pl
dc.date.accessioned 2016-01-29T08:32:40Z
dc.date.available 2016-01-29T08:32:40Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 2082-8578 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20269
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode pl
dc.title Losy świata według Konstantego Leontjewa : "Przeciętny Europejczyk jako ideał i narzędzie ogólnoświatowej destrukcji' pl
dc.title.alternative The fate of the world according to Konstanty Leontyev : "An ordinary European as an ideal and tool for the worldwide destruction" pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 111-123 pl
dc.identifier.weblink http://www.kul.pl/files/1126/RK/rk6-1/06-Abassy_111-123.pdf pl
dc.subject.pl Rosja pl
dc.subject.pl imperium pl
dc.subject.pl Europa pl
dc.subject.pl Leontijew pl
dc.subject.pl prawosławie pl
dc.subject.en Russia pl
dc.subject.en empire pl
dc.subject.en Leontyev pl
dc.subject.en Europe pl
dc.subject.en the Orthodox religion pl
dc.description.volume 6 pl
dc.description.number 1 pl
dc.title.journal Roczniki Kulturoznawcze pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2015-01-14 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 7


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa