Jagiellonian University Repository

Prywatne/publiczne : gatunki pisarstwa kobiecego

pcg.skipToMenu

Prywatne/publiczne : gatunki pisarstwa kobiecego

Show full item record

dc.contributor.author Iwasiów, Inga pl
dc.date.accessioned 2016-01-29T07:03:44Z
dc.date.available 2016-01-29T07:03:44Z
dc.date.created 2011 pl
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20266
dc.language pol pl
dc.type JournalArticle pl
dc.place Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego pl
dc.description.physical [1-3] pl
dc.identifier.weblink http://aequalitas.ka.edu.pl/2013_v2/A_2013_vol_2_rec_2_Krasnicka.pdf pl
dc.abstract.pl Praca Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego to zbiór czterech tekstów będących częścią badań prowadzonych w ramach grantu Gatunek - Kanon - Polityka. Historia i genologia pisarstwa kobiecego w XX wieku. Osią tematyczną tekstów zawartych w tomie, a wpisujących się w dyskusję z zakresu women studies, są na nowo zinterpretowane pojęcia publiczności i prywatności, które dają pretekst tak do rozważań genologicznych, jak i do pokazania różnorodności tematyki prozy kobiecej w kilku oryginalnych ujęciach pl
dc.abstract.en The book Private / public. Species of women's writing is a set of four texts which are part of research under the grant Species - Canon - Policy. History and genealogy of women's writing in the twentieth century. The main problem of these texts are the concepts of public and privacy which are reinterpreted and shown in a light of woman’s writing. pl
dc.subject.pl pisarstwo kobiece pl
dc.subject.pl women studies pl
dc.subject.pl publiczne pl
dc.subject.pl prywatne pl
dc.subject.pl obcość pl
dc.subject.pl kobieta pl
dc.subject.pl mężczyzna pl
dc.subject.en women’s writing pl
dc.subject.en women studies pl
dc.subject.en public pl
dc.subject.en privacy pl
dc.subject.en estrangement pl
dc.subject.en woman pl
dc.subject.en man pl
dc.description.volume 2 pl
dc.description.number 1 (2) pl
dc.description.publication 0,21 pl
dc.title.original Prywatne/publiczne : gatunki pisarstwa kobiecego pl
dc.title.journal Aequalitas pl
dc.contributor.reviewer Kraśnicka-Wilk, Izabela [SAP14012422] pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-01-28 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Komunikacji pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)