Jagiellonian University Repository

Model opieki nad pacjentem po przeszczepie nerki

pcg.skipToMenu

Model opieki nad pacjentem po przeszczepie nerki

Show full item record

dc.contributor.advisor Ścisło, Lucyna [SAP20002093] pl
dc.contributor.author Betka, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T12:07:00Z
dc.date.available 2020-07-26T12:07:00Z
dc.date.submitted 2015-07-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202667
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad pacjentem po przeszczepie nerki pl
dc.title.alternative Model of care in patient after renal transplantation pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Choroby prowadzące do niewydolności nerek są stale wielkim wyzwaniem dla medycyny. Często wykrywanie owych schorzeń następuje w stadium, w którym patologicznych zmian nie można cofnąć, ani załagodzić i konieczne jest zastosowanie leczenia nerkozastępczego. Metodą przynoszącą największe korzyści pod względem przeżycia biorców oraz wyższej jakości życia jest przeszczep nerki. Niestety utrzymujący się w Polsce niedobór dawców powoduje, iż stale wzrasta liczba chorych, u których konieczne jest podjęcie leczenia dializami do czasu znalezienia odpowiedniego narządu.Cel: Celem pracy było opracowanie i przedstawienie modelu opieki nad pacjentem po przeszczepie nerki na podstawie teorii deficytów samoopieki Dorothy Orem z uwzględnieniem diagnoz pielęgniarskich, celu, interwencji oraz oczekiwanych efektów.Materiał i metody: Praca oparta jest na analizie literatury z ostatnich 10 lat, w tym: książek, międzynarodowych wytycznych, aktu prawnego, artykułów z czasopism naukowych polskojęzycznych oraz anglojęzycznych.Wyniki i wnioski: Powodzenie zabiegu transplantacji nerki zależy od wspólnych działań zespołu terapeutycznego, których celem jest wczesne wykrycie powikłań oraz umiejętność przeciwdziałania im. Wykorzystanie usystematyzowanej oraz aktualnej wiedzy pozwoli na podjęcie profesjonalnej opieki, zapewniając pacjentom możliwie najlepszą jakość życia podczas hospitalizacji, a także po powrocie do warunków domowych. Spośród najbardziej niebezpiecznych problemów zdrowotnych, stwarzających duże ryzyko dysfunkcji przeszczepionego narządu, a w przypadku zbyt późnej interwencji nawet utraty życia chorego są: zainicjowanie procesu odrzucania, krwotok oraz niewydolność krążeniowo-oddechowa. pl
dc.abstract.en Introduction: Diseases leading to renal failure are still a great challenge for medicine. They are often diagnosed in a stage where pathological lesions cannot be revolved or alleviated and renal replacement therapy is indispensable. Renal transplantation is a method which gives the best results in recipient survival rates and the highest quality of their life. Persistent deficit of kidney donors in Poland causes that the number of patients who have to start dialysis before finding suitable organ rises.Target: The main aim of this thesis was to develop and present a model of nursing care after renal transplantation based on the Dorothy Orem’s theory of self care deficit. The model of nursing care includes diagnoses, aims, nursing interventions and expected results.Material and methods: The thesis is based on analysis of literature from the last 10 years, including: books, international guidelines, legislation, articles from Polish- and English-speaking academic journals.Results and conclusions: The success of renal transplantation depends on therapeutic corporation. The main purpose of this cooperation is to reveal complications as soon as possible and to counteract them. The use of systematized and current knowledge will ensure patients a professional care and possibly the best quality of life during and after hospitalization. The most dangerous health problems after renal transplantation with a high risk of graft dysfunction are: rejection of the transplanted kidney, hemorrhage, cardio-respiratory arrest. pl
dc.subject.pl nerka, niewydolność, przeszczep, opieka pl
dc.subject.en kidney, failure, transplant, care pl
dc.contributor.reviewer Ścisło, Lucyna [SAP20002093] pl
dc.contributor.reviewer Bodys-Cupak, Iwona [SAP20002063] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-95145-171319 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)