Jagiellonian University Repository

Wpływ wybranych programów postępowania usprawniającego na stan funkcjonalny chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

pcg.skipToMenu

Wpływ wybranych programów postępowania usprawniającego na stan funkcjonalny chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Jaworek, Jolanta [SAP20000746] pl
dc.contributor.author Lenart, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T11:55:41Z
dc.date.available 2020-07-26T11:55:41Z
dc.date.submitted 2015-07-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202493
dc.language pol pl
dc.title Wpływ wybranych programów postępowania usprawniającego na stan funkcjonalny chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych pl
dc.title.alternative Effect of selected programs of physiotherapy on functioning of patients with knee osteoarthritis. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Choroba zwyrodnieniowa stawów kolanowych (ChZSK) jest częstym schorzeniem występującym u osób starszych. Najczęściej występującymi objawami ChZSK są: ograniczenie ruchomości stawów kolanowych, bóle tych stawów oraz pogorszenie mobilności pacjentów. W celu złagodzenia tych dolegliwości stosuje się różne formy leczenia, w tym także fizjoterapię. Celem pracy było zbadanie, która forma leczenia fizjoterapeutycznego jest najbardziej efektywna w zakresie poprawy ruchomości, zmniejszenia dolegliwości bólowych, podniesienia poziomu samopoczucia i funkcjonowania pacjentów z ChZSK oraz jaki rodzaj pracy (fizycznej, umysłowej lub mieszanej) najbardziej sprzyja efektom leczenia. W badaniu wzięło udział 110 kobiet w wieku 45-80 lat z rozpoznaną ChZSK. Pacjentki te zakwalifikowano do dwóch części badań i dziesięciu badanych grup liczących każda po 11 badanych kobiet. Chore z pięciu pierwszych grup otrzymywały następujące zabiegi fizykalne: grupa 1 - laseroterapię, grupa 2 - ultrasonoterapię, grupa 3 - magnetoterapię, grupa 4 - krioterapię, grupa 5 - elektroterapię (TENS + jonoforeza). Pozostałe pięć grup pacjentek było poddane leczeniu powyższymi zabiegami fizykalnymi połączonymi z kinezyterapią. U każdej z pacjentek zostało przeprowadzone badanie ankietowe oraz badanie zakresu ruchomości, obwodu stawu kolanowego, intensywności bólu w skali VAS, a także poddano ocenie stan ogólnego funkcjonowania w życiu codziennym. Badania wykazały, że zakres zgięcia w stawie kolanowym poprawił się w wyniku zastosowania krioterapii połączonej z kinezyterapią, a zakres wyprostu - po terapii polem magnetycznym skojarzonym z ćwiczeniami. Odczucia bólowe zmniejszyły się u pacjentek poddanych magnetoterapii, a obwód stawu nieznacznie zredukowała laseroterapia. Ogólnej poprawie samopoczucia sprzyjało zastosowanie krioterapii skojarzonej z ćwiczeniami. Wyniki te jednak okazały się nieznamienne statystycznie (p> 0,05). Ogólne funkcjonowanie pacjentek w życiu codziennym i zakres zgięcia stawów kolanowych poprawiły się znacznie u pacjentek, które wykonywały w przeszłości pracę fizyczno - umysłową. Te ostatnie wyniki okazały się istotne statystycznie (p <0,05). pl
dc.abstract.en Osteoarthritis of knee is a popular disease occurring in elderly people. The most frequent symptoms are: decreased range of motion, pain, difficulty of daily physical activity. To reduce these symptoms many forms of physiotherapy is applied to the patients.The aim of this study was to investigate what kind of physiotherapy is the most effective in improving range of motion, reducing the pain and increasing daily mental and physical activity in patients with osteoarthritis of knee and what type of work (physical, mental or combined) done in the past by these patients resulted in the best effects of physiotherapy.For this study 110 women aged: 45-80 with knee osteoarthritis was employed. Patients were randomly divided into two parts and ten separate treatments groups each group consisted of 11 women. Patients from first part of study (5 groups) received lasertherapy, ultrasounds therapy, magnetotherapy, cryotherapy, electrotherapy (TENS + iontophoresis) each group received separate treatment. Additional 5 groups was subjected to each of above forms of treating joins combined with physical exercises. Each woman filled the questionnaire and was subjected to measurement of range of motion and girth od knee, assessment of pain intensity in Visual Analog Scale and daily mental and physical activity. Flexion range of knee increased as a result of combined cryotherapy and exercises. Extension range became better after treatment of joins with magnetic field combined with physical exercises. Pain was reduced following magnetotherapy which was applied alone and the girth of knee was slightly decreased after lasertherapy. Cryotherapy combined with exercises improved the daily functioning of women. All above mentioned effects were insignificant (p > 0,05). Daily functioning of patients and knee flexion were improved in group of women who were doing combined (physical and mental) work in the past. Statistic analysis proved that connection between work done in the past and improvement of daily functioning and flexion range was significant (p <0,0). pl
dc.subject.pl gonartroza, zabiegi fizykalne, kinezyterapia, rodzaj wykonywanej w przeszłości pracy pl
dc.subject.en gonarthrosis, physical treatments, kinesitherapy, type of work done in the past pl
dc.contributor.reviewer Jaworek, Jolanta [SAP20000746] pl
dc.contributor.reviewer Szklarczyk, Joanna [SAP20002651] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-94955-184672 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)