Jagiellonian University Repository

Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na funkcjonowanie w życiu codziennym pacjentek z reumatoidalnym zapaleniem stawów

pcg.skipToMenu

Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na funkcjonowanie w życiu codziennym pacjentek z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Show full item record

dc.contributor.advisor Pokorski, Janusz [SAP20000452] pl
dc.contributor.author Buczek, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T11:54:55Z
dc.date.available 2020-07-26T11:54:55Z
dc.date.submitted 2015-07-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202481
dc.language pol pl
dc.title Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na funkcjonowanie w życiu codziennym pacjentek z reumatoidalnym zapaleniem stawów pl
dc.title.alternative The influence of cryotherapy on the functioning in daily life of patients with rheumatoid arthritis pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest ocena skuteczności serii zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na złagodzenie objawów choroby pacjentek z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Badaniami objęto 40 kobiet w wieku od 21 do 60 lat, reprezentujących różne typy RZS oraz różne stadia zaawansowania choroby. Pytania ankiety dotyczyły danych osobowych, typu i stadium RZS, objawów oraz ograniczenia sprawności funkcjonalnej. Analizowano poziom bólu oraz sztywność poranną za pomocą skali VAS (Visual Analogue Scale), badano obwody wybranych stawów, zakresy ruchomości. Stosowano opracowane przez autorkę testu funkcjonalne: test klękania i test schodów. Badania wykonywano przed i po 10-dniowej sesji krioterapeutycznej. Zabiegi w temperaturze około -160C trwały każdorazowo 3 minuty. Po przeprowadzeniu zabiegów stwierdzono w badanej grupie znamienne statystycznie zmniejszenie odczucia bólu, sztywności porannej, zmniejszenie obwodów stawów, poprawę ruchomości w stawach. Poprawiła się istotnie własna ocena stanu zdrowia. 40% badanych oceniło zabiegi jako zdecydowanie skuteczne, 45% jako częściowo skuteczne. Tylko 15% było zdania, że skuteczne nie były. W oparciu o wyniki badania można uznać zabiegi krioterapeutyczne za skuteczną formę terapii RZS mogącą skutecznie poprawić jakość życia pacjentów. pl
dc.abstract.en The aim of this study was to evaluate the effectiveness of cryotherapy as a series of treatment to alleviate the symptoms of the rheumatoid arthritis (RA) in female patients. The study comprised 40 women aged 21 to 60, representing various types and stages of rheumatoid arthritis.The questionnaire was aimed at personal data, type and stage of the disease, symptoms and functional impairment. Level of pain and morning stiffness were analyzed with use of VAS (Visual Analogue Scale). The circumference of selected joints and mobility ranges were measured. Two functional tests developed by the author were employed: kneeling test and stair climbing test. Studies were done before and after the 10 day therapeutic session. The patients were exposed to -160ºC for 3 minutes each time. The study after the 10 day therapy revealed several statistically significant findings: reduction of the feeling of the pain, morning stiffness, decrease of joints circumference, improvement of joints mobility. Own assessment of health improved markedly. 40% of patients were of the opinion that therapy was very effective, 45% - partially effective. Only 15% denied effectiveness of therapy.One can conclude that the cryotherapy is effective form of treatment of the rheumatoid arthritis and may positively affect the quality of life of patients. pl
dc.subject.pl reumatoidalne zapalenie stawów, krioterapia ogólnoustrojowa pl
dc.subject.en rheumatoid arthritis, cryotherapy pl
dc.contributor.reviewer Pokorski, Janusz [SAP20000452] pl
dc.contributor.reviewer Herman, Roman [SAP20000008] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-94942-185430 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)