Jagiellonian University Repository

Wpływ wybranych kiełków warzyw kapustnych na funkcję enzymatyczną jąder i nerek szczurów z uszkodzonym gruczołem tarczowym

pcg.skipToMenu

Wpływ wybranych kiełków warzyw kapustnych na funkcję enzymatyczną jąder i nerek szczurów z uszkodzonym gruczołem tarczowym

Show full item record

dc.contributor.advisor Paśko, Paweł [SAP20008348] pl
dc.contributor.author Serafin, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T11:54:40Z
dc.date.available 2020-07-26T11:54:40Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202477
dc.language pol pl
dc.title Wpływ wybranych kiełków warzyw kapustnych na funkcję enzymatyczną jąder i nerek szczurów z uszkodzonym gruczołem tarczowym pl
dc.title.alternative The impact cruciferous vegetables sprouts on enzymatic functions testicles and kidneys in rats with damaged thyroid gland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Brukiew stanowi odmianę kapusty- rzepak i należy do grupy warzyw kapustnych Brassicaceae. Podobnie jak inne warzywa z tej grupy, brukiew wpływa korzystnie na organizm człowieka, poprzez zapobieganie stresowi oksydacyjnemu, zmniejszenie ryzyka nowotworów, a także stymulację układu odpornościowego. Dostarcza do organizmu znaczące ilości witaminy C i E, karetonoidów jak i polifenoli.Celem pracy było przedstawienie wpływu spożycia kiełków brukwi na aktywność enzymów antyoksydacyjnych, takich jak katalaza, peroksydaza glutationowa. Aktywność enzymów oznaczono w jądrach i nerkach szczurów z uszkodzonym gruczołem tarczowym.Badanie przeprowadzono na szczurach rasy Fisher DCrl, które zostały podzielone na 6 grup (n=12). U szczurów niedoczynność tarczycy została wywołana poprzez zastosowanie diety niedoborowej w jod (DI) oraz 0,025% roztworu sulfadimetoksyny (S). W trzech grupach (R, RDI, RS) do standardowej karmy laboratoryjnej dodano lifolizat kiełków brukwi Brassica napobrassica (70g/kg przez 8 tygodni). Aktywność katalazy oznaczono stosując metodę Aebiʼ ego. Do oznaczenia aktywności peroksydazy glutationowej użyto metody Valentine. Aktywność peroksydazy glutationowej zmniejszała się w jądrach i nerkach szczurów w momencie zastosowania w diecie zwierząt kiełków brukwi w porównaniu z grupą szczurów otrzymującą dietę niedoborową w jod. Spadek ten może wynikać z antyodżywczego działania brukwi, który uaktywnia się w momencie stosowania diety ubogiej w jod. Aktywność katalazy wzrosła po zastosowaniu 0,025% roztworu sulfadimetoksyny w jądrach szczurów. pl
dc.abstract.en Rutabaga is a variation of cabbage- cole and belongs to the brassica vegetables group Brassicaceae. Similar to other vegetables of this group rutabaga has a beneficial effect on the human body by preventing oxidative stress, reducing the risk of cancer and the stimulation of the immune system. It supplied to the organism significant amounts of vitamins C and E, carotinoids and polyphenols.The aim of the study was to present the impact of the consumption of rutabaga sprouts on the activity of antioxidant enzymes such as catalase, glutathione peroxidase. Enzyme activity was determined in the testis and kidneys of rats with damaged thyroid gland.The study was conducted on rats race Fisher DCrl, which were divided into 6 groups (n = 12). In rats, hypothyroidism was induced by a diet shortage of iodine (DI) and a 0,025% solution of sulfadimetoxinum (S). In three groups (R, RDI, RS) to a standard laboratory feed was added rutabaga sprouts Brassica napobrassica (70 g / kg for 8 weeks). Catalase activity was determined using Aebiʼ ego method , based on the distribution of hydrogen peroxide by the enzyme. To determine the glutathione peroxidase activity was used Valentine method.The activity of glutathione peroxidase has reduced in the testicles and kidney of rats at the time of using in animal diets rutabaga sprouts compared with rats receiving a diet shortage of iodine. This reduction could have been coused by antinutrient action of rutabaga, which is activated when a diet low in iodine. The activity of catalase increased after application of 0,025% solution sulfadimetoxinum in the testicles of rats. pl
dc.subject.pl Peroksydaza glutationowa, katalaza, nerki, jądra, brukiew pl
dc.subject.en glutathione peroxidase, catalase, kidneys, testicles, rutabaga pl
dc.contributor.reviewer Paśko, Paweł [SAP20008348] pl
dc.contributor.reviewer Zwolińska-Wcisło, Małgorzata [SAP20001665] pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-94937-182548 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WL pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy dietetyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)