Jagiellonian University Repository

Analiza modelu żywienia kobiet z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej rozpoznanymi w II i III trymestrze ciąży

pcg.skipToMenu

Analiza modelu żywienia kobiet z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej rozpoznanymi w II i III trymestrze ciąży

Show full item record

dc.contributor.advisor Bień, Artur [SAP20000975] pl
dc.contributor.author Wieczorek, Irena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T11:48:51Z
dc.date.available 2020-07-26T11:48:51Z
dc.date.submitted 2015-07-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202385
dc.language pol pl
dc.title Analiza modelu żywienia kobiet z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej rozpoznanymi w II i III trymestrze ciąży pl
dc.title.alternative ANALYSIS OF WOMEN NUTRITION MODEL WITH CARBOHYDRATE METABOLISM DISORDER DIAGNOSED IN SECOND AND THIRD TRIMESTER OF PREGNANCY. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Cukrzyca ciążowa (GDM) jest istotnym, częstym problemem zdrowotnym występującym u kobiet ciężarnych. Przestrzeganie zaleceń żywieniowych przez pacjentki z GDM jest szczególnie ważne, ponieważ stanowi nieodłączny element procesu leczenia hipoglikemizującego.Cel pracy: Analiza modelu żywienia kobiet z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej rozpoznanymi w II i III trymestrze ciąży.Metodyka: Badania zostały przeprowadzone na grupie 121 pacjentek Poradni Diabetologicznej dla kobiet planujących i będących w ciąży w Katedrze i Klinice Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Do badania włączono pacjentki z zaburzeniami węglowodanowymi rozpoznanymi w II i III trymestrze ciąży. Analizę modelu żywienia przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz ankiety.Wyniki: W oparciu o pytania ogólne zawarte w ankiecie oraz ocenę częstotliwości spożycia wybranych produktów żywnościowych dokonano analizy modelu żywienia kobiet z cukrzycą ciążową. Zbadano jak zmieniła się częstości spożycia wybranych produktów żywnościowych w porównaniu do okresu przed ciążą oraz przeanalizowano częstość spożycia produktów w zależności od masy ciała przed ciążą i sposobu leczenia cukrzycy ciążowej. Stwierdzono, że wśród badanej grupy kobiet z cukrzycą ciążową dokonywano właściwych wyborów żywieniowych, co wiązało się także z obserwowanymi zmianami częstości spożycia wybranych produktów w stosunku do okresu przed ciążą.Analizowany model żywienia opierał się na spożyciu produktów pełnoziarnistych, ograniczonym spożyciu produktów pszennych, ciast, słodyczy, napojów gazowanych, a także umiarkowanym spożyciu smakowych, słodzonych produktów nabiałowych. Odnotowano również błędy żywieniowe, polegające na stosunkowo rzadkim spożyciu warzyw i naturalnych produktów mlecznych.Wnioski: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że analizowany model żywienia kobiet z cukrzycą ciążową można uznać za zgodny z zaleceniami żywieniowymi obowiązującymi w GDM. pl
dc.abstract.en Introduction: Gestational Diabetes Mellitus (GDM) is an important, very frequent health problem that occurs in pregnant women. Adherence to the nutritional recommendations by patients with GDM is especially important, because it is an inseparable part of hypoglycaemic treatment process.Aim: Analysis of women nutrition model with carbohydrate metabolism disorder diagnosed in second and third trimester of pregnancy. Methodology: Research were conducted on a group of 121 patients of Diabetes clinic for women planning and being pregnant in Department and Chair of Metabolic Diseases of Jagiellonian University in Cracow. Patients with carbohydrate metabolism disorder diagnosed in second and third trimester of pregnancy were involved in this research. Analysis of nutrition model was based on the questionnaire. Results: Analysis of nutrition model of women with Gestational Diabetes Mellitus was based on general questions included in questionnaire and estimated frequency of intake of selected nutritional products. Alteration of frequency of intake of selected nutritional products was tested in comparison to the period before pregnancy. The frequency of intake of products depending on body mass before pregnancy and method of the GDM treatment was also analysed. According to the research it was found that in the analysed group of women with GDM, correct nutritional choices were made, which was also connected with observed changes in frequency of intake of selected products in regard to the period before pregnancy.Analysed nutritional model was based on intake of whole grain products, limited intake of wheat products, cakes, sweets, carbonated drinks and moderate intake of flavoured dairy products. Some dietary mistakes concerning rarely intake of vegetables and natural milk products were also noted.Conclusions: The results of research conducted in this work indicates that analysed nutritional model of women with GDM may be found as consistent to the nutritional recommendations applicable to this disease unit. pl
dc.subject.pl Cukrzyca ciążowa, żywienie, kobiety ciężarne pl
dc.subject.en Gestational Diabetes Mellitus, nutrition, pregnant women. pl
dc.contributor.reviewer Kolarzyk, Emilia [SAP20000451] pl
dc.contributor.reviewer Bień, Artur [SAP20000975] pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-94840-183717 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WL pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy dietetyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)