Jagiellonian University Repository

Ocena zależności pomiędzy występowaniem zaburzeń w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, a chorobą zwyrodnieniową odcinka lędźwiowego kręgosłupa

pcg.skipToMenu

Ocena zależności pomiędzy występowaniem zaburzeń w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, a chorobą zwyrodnieniową odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Show full item record

dc.contributor.advisor Jaworek, Jolanta [SAP20000746] pl
dc.contributor.author Kromołowska, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T11:48:32Z
dc.date.available 2020-07-26T11:48:32Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202380
dc.language pol pl
dc.title Ocena zależności pomiędzy występowaniem zaburzeń w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, a chorobą zwyrodnieniową odcinka lędźwiowego kręgosłupa pl
dc.title.alternative Assessment of the relationship between temporomandibular disorders and lumbar spine osteoarthritis pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zaburzenia w układzie ruchowym narządu żucia stają się w obecnych czasach coraz częstszym problemem. Związane z nimi przykre objawy utrudniają chorym funkcjonowanie w życiu codziennym. Jednak zaburzenia takie są rzadko diagnozowane, a ich leczenie bywa wdrażane zbyt późno. Schorzenia te mają często skomplikowaną etiologię, a wpływ na nie mają również narządy ciała oddalone od stawów skroniowo-żuchwowych. Celem pracy było zbadanie, czy istnieje zależność pomiędzy występowaniem choroby zwyrodnieniowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa, a dysfunkcjami w stawach skroniowo-żuchwowych. Aby ocenić ten problem sformułowano pytania badawcze oraz hipotezę mówiącą, iż występowanie choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa w odcinku lędźwiowym zwiększa ryzyko wystąpienia u chorych zaburzeń w układzie stomatognatycznym.W badaniu wzięło udział 70 osób. Wśród tej grupy 44 osób miało zdiagnozowaną chorobę zwyrodnieniową odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Pozostali badani, w liczbie 26 osób stanowili grupę kontrolną badania. Były to osoby bez objawów i bez diagnozowanej choroby zwyrodnieniowej odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Badanie polegało na wypełnieniu stworzonego na potrzeby badań, autorskiego kwestionariusza badań. Druga część obejmowała badanie fizykalne pacjenta. Określono zakresy ruchomości odcinka lędźwiowego w różnych płaszczyznach oraz oceniono stan lordozy lędźwiowej i szyjnej. Ocenie poddano stawy skroniowo-żuchwowe: zakres ruchomości żuchwy i tor odwodzenia w płaszczyźnie strzałkowej, tkliwość palpacyjną mięśni. Zbadano poziom odczuwanego przez respondenta bólu odcinka lędźwiowego i stawów skroniowo-żuchwowych w skali VAS.Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że w obserwowanej grupie pacjentów występowała zależność pomiędzy występowaniem choroby zwyrodnieniowej a dysfunkcjami ze strony stawów skroniowo-żuchwowych. Większość respondentów manifestowała podczas badania objawy zaburzeń układu ruchowego narządu żucia. pl
dc.abstract.en Temporomandibular disorders become a common problem among the population. The unpleasant symptoms associated with these disorders result in many difficulties in everyday life. Even though above symptoms are rarely diagnosed and the treatment is usually implemented too late. The etiology of these disorders is complicated and related to organs far from temporomandibular joints.The aim of this study was to investigate the correlation between the osteoarthritis of the lumbar spine and temporomandibular disorders. To assess this problem the research questions were asked and a hypothesis was made that such a relationship actually exists and lumbar spine osteoarthritis increases the risk of disorders in the stomatoghnatic system.The study involved 70 patients. Among this group 44 people had been diagnosed with lumbar spine osteoarthritis. The rest of respondents, 26 people, were a control group. They did not present the symptoms of osteoarthritis of lumbar spine. Study consisted of two parts. First part concerned a questionnaire containing questions about perceived symptoms of dysfunction. The second part consisted the physical examination of the patient. The lumbar range of motion in many areas was examined and also the state of lumbar and cervical lordosis was rated. The examination of temporomandibular joints consisted of: range of motion and track of abduction of the mandible in the sagittal plane and muscle tenderness during palpation. The level of pain of the temporomanidubalr joints and lumbar spine experienced by respondents was determined and measured by VAS scale.The results of study have shown the relation between osteoarthritis and temporomandibular disorders among the patients. Most of the respondents manifested symptoms of temporomanibular joints dysfunction during examination. pl
dc.subject.pl stawy skroniowo-żuchwowe, dysfunkcje układu stomatognatycznego, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa pl
dc.subject.en temporomandibular joints, temporomandibular disorders, spine osteoarthritis pl
dc.contributor.reviewer Spannbauer, Anna [SAP20002317] pl
dc.contributor.reviewer Jaworek, Jolanta [SAP20000746] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-94835-132426 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy fizjoterapia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)