Jagiellonian University Repository

Palynostratigraphy and palynofacies of the Upper Silesian Keuper (southern Poland)

pcg.skipToMenu

Palynostratigraphy and palynofacies of the Upper Silesian Keuper (southern Poland)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa