Jagiellonian University Repository

ADHD a standardy żywieniowe

pcg.skipToMenu

ADHD a standardy żywieniowe

Show full item record

dc.contributor.advisor Walecki, Piotr [SAP20002418] pl
dc.contributor.author Sięka, Kinga pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T11:46:07Z
dc.date.available 2020-07-26T11:46:07Z
dc.date.submitted 2015-06-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202342
dc.language pol pl
dc.title ADHD a standardy żywieniowe pl
dc.title.alternative Diet and ADHD pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: ADHD to jedno z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych okresu dzieciństwa. U około 60% pacjentów objawy utrzymują się również w wieku dorosłym. We wcześniejszych badaniach wskazano na związek pomiędzy występowaniem objawów ADHD a spożyciem wybranych składników pokarmowych. Odnalezienie tych zależności może być przesłanką do stworzenia bezpiecznego, niedrogiego, a zarazem skutecznego sposobu na zminimalizowanie objawów ADHD, ułatwiając tym samym osobom dotkniętym tym zaburzeniem lepsze przystosowanie do życia w społeczeństwie.Cel: Wykazanie zależności pomiędzy podażą wybranych składników pokarmowych a występowaniem objawów ADHD.Materiał i metody: Badanie przeprowadzono wśród 134 osób, kobiet i mężczyzn, w wieku od 19 do 27 lat. Grupę badaną stanowili studenci krakowskich uczelni. Do zebrania danych posłużył skonstruowany na potrzeby badania Kwestonariusz częstości spożycia wybranych produktów spożywczych oraz kwestionariusz Conners' Adult ADHD Rating Scales–Self-Report: Long Version (CAARS–S:L), udostępnione respondentom w postaci elektronicznej. Poziom podaży składników oceniano na podstawie częstości spożycia produktów stanowiących ich źródło. Badanie przeprowadzono w marcu i kwietniu 2015 r.Wyniki: Nie zaobserwowano różnic istotnych statystycznie pomiędzy grupą z wysokim poziomem objawów ADHD a grupą z niskim poziomem objawów ADHD w częstości spożycia produktów zawierających kwasy tłuszczowe n-3, magnez, cynk, witaminy z grupy B, żelazo, witaminę E, lecytynę. Stwierdzono różnice istotne statystyczne (p<0,05) pomiędzy grupą z wysokim nasileniem całościowych objawów ADHD (skala DSM-IV total w kwestionariuszu CAARS) a grupą z niskim nasileniem objawów w częstości spożycia produktów zawierających konserwanty (spożycie większe o 21,87%) oraz barwniki (spożycie większe o 41,05%). Stwierdzono różnice istotne statystyczne (p<0,05) pomiędzy grupą z wysokim nasileniem objawów nadaktywności (skala DSM-IV hyperactivity) a grupą z niskim nasileniem objawów w częstości spożycia produktów zawierających konserwanty (spożycie większe o 48,92%) oraz barwniki (spożycie większe o 88,21%), a także stwierdzono istotne różnice pomiędzy grupą z wysokim nasileniem objawów zaburzeń pamięci (skala DSM-IV memory) w częstości spożycia produktów zawierających konserwanty (spożycie większe o 21,25%) oraz barwniki (spożycie większe o 22,69%).Wnioski: Zależność pomiędzy poziomem podaży składników pokarmowych, a wybranymi objawami ADHD (wg. klasyfikacji DSM-IV) zaobserwowano w przypadku produktów zawierających sztuczne barwniki i konserwanty. pl
dc.abstract.en Introoduction:Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is one of the most behavioraldisorder of childhood. In about 60% of individuals the symptoms occurs throughoutadulthood. Several previous studies have indicated that certain nutrients may be beneficialin ADHD. Finding the link between ADHD symptoms and consumption of specificnutrients may be helpful to create a safe, inexpensive, and effective way to minimize thesymptoms of ADHD and to improve the treating.The aim: The aim of the study is to confirm the relationship between ADHDsymptoms and the consumption of certain nutrients.Material and methods: One hundred thirty four individuals (age from 19 to 27)were examined. In this study made use of the Conners' Adult ADHD Rating Scales–SelfReport: Long Version (CAARS–S:L) and a dietary questionnaire which is specially designedfor this study. The study was conducted in March and April 2015. The study was voluntaryand anonymous, attended by students.Results: No significant difference in a consumption of products containing fattyacids, n-3, magnesium, zinc, B vitamins, iron, vitamin E, lecithin between the groups withsymptoms of ADHD(+) and the group without ADHD(-) symptoms were observed.Statistically significant differences (p <0.05) between the group ADHD(+) and the groupADHD(-) (CAARS item: DSM-IV total) in the consumption of products containingpreservatives (intake higher by 21.87%) and food dyes (intake higher by 41.05%) werefound. Statistically significant differences (p <0.05) between the group ADHD(+) and thegroup ADHD(-) (CAARS item: DSM-IV hyperactivity) in the consumption of productscontaining preservatives (intake higher by 48.92%) and food dyes (intake higher by88.21%). Statistically significant differences (p <0.05) between the group ADHD(+) andthe group ADHD(-) (CAARS item: DSM-IV memory) in the frequency of consumption offoods containing preservatives (intake higher by 21.25%) and food dyes (intake higher by22.69%).Conclusions: The correlations between the supply of nutritious and selectedsymptoms of ADHD in the case of preservatives and food dyes were observed. pl
dc.subject.pl ADHD, dieta, żywienie, nadpobudliwość pl
dc.subject.en ADHD, diet, nutrition, hyperactivity pl
dc.contributor.reviewer Walecki, Piotr [SAP20002418] pl
dc.contributor.reviewer Pilecki, Maciej [SAP20001406] pl
dc.affiliation Wydział Lekarski pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-94796-129022 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WL pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy dietetyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)