Jagiellonian University Repository

Zgromadzenie Parlamentarne Bośni i Hercegowiny. Wybory, procedura i praktyka funkcjonowania

pcg.skipToMenu

Zgromadzenie Parlamentarne Bośni i Hercegowiny. Wybory, procedura i praktyka funkcjonowania

Show full item record

dc.contributor.advisor Tuleja, Piotr [SAP11013202] pl
dc.contributor.author Pyśk, Dominik pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T06:28:28Z
dc.date.available 2020-07-25T06:28:28Z
dc.date.submitted 2014-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200916
dc.language pol pl
dc.title Zgromadzenie Parlamentarne Bośni i Hercegowiny. Wybory, procedura i praktyka funkcjonowania pl
dc.title.alternative Parliamentary Assembly of Bosnia and Hercegovina. Elections, rules of conduct and functioning in practice. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca poświęcona jest Zgromadzeniu Parlamentarnemu Bośni i Hercegowiny, dwuizbowej instytucji ustawodawczej grającej istotną rolę w układzie całego państwa. Parlament centralny jest, poza funkcjami ustawodawczymi, miejscem gdzie skupiają się najważniejsze grupy polityczne w Bośni i Hercegowinie. To tu stykają się interesy etniczne, polityczne i społeczne wyrażane zarówno przez podmioty oficjalnie funkcjonujące w państwie, jak partie, także przez grupy niesformalizowane. Rozdział I dotyczy ogólnego kształtu systemu z uwzględnieniem skomplikowanej historii Bośni i Hercegowiny, która bezpośrednio przekłada się na dzisiejszy system polityczny. Rozdział ukazuje ogólne ujęcie systemu konstytucyjnego także organów narzuconych Porozumieniem z Dayton oraz struktury Federacji Bośni i Hercegowiny oraz Republiki Serbskiej.Rozdział II opisuje proces wyborczy ustanowiony ustawą Prawo wyborcze z 2001 r. Czytelnik znajdzie tu zarówno ogólne kwestie dotyczące wyborów jak i szczegóły procesu, łączne z systemem przydzielania mandatów w organach kolegialnych instytucji centralnych i podmiotów federacyjnych.Rozdział III dotyczy już wyłącznie Zgromadzenia Parlamentarnego i ukazuje jego wewnętrzną organizację. Zebrane informacje z regulaminów obu izb parlamentu dostarczają kompleksowego opisu teorii funkcjonowania parlamentu.Ostatni rozdział poświęcono podsumowaniu całej pracy. Autor przedstawia tu praktykę funkcjonowania ustroju z uwzględnieniem sceny politycznej i jej punktów spornych, stosunku do reform, szans secesji jak i społecznego niezadowolenia towarzyszącego obecnej sytuacji w Bośni i Hercegowinie. pl
dc.abstract.en I present the analysis concerning Parliamentary Assembly of Bosnia and Hercegovina, bicameral legislative institution, playing a major role in the scope of the whole state. Central parliament is, excluding legislative powers, place, where all major political groups meet. It’s the place where ethnic, political and social affairs connect, being expressed by official political entities as well as by informal groups.Chapter I concerns the general shape of the constitutional system of Bosnia and Hercegovina, taking into account complicated history of Bosnia and Hercegovina, that has influence on the current political system. Author outlines the general structure of the constitutional system, including institutions imposed in General Framework Agreement (Dayton Peace Accords) as well as structures of The Federation of Bosnia and Hercegovina and Republika Sprska.Chapter II concerns electoral process established in Election Law of Bosnia and Hercegovina. The Chapter includes general issues concerning elections in Bosnia and Hercegovina as well as details of it, including granting mandates in multimember constituencies of BiH, FBiH and RS. Chapter III concerns only the Parliamentary Assembly of Bosnia and Hercegovina and presents internal organisation. Gathered information from Rules of Conduct of both houses provide a comprehensive description of theory of functioning of parliament.The last chapter was dedicated to sum up the analysis. In the final part of analysis, practice of functioning of the Parliamentary Assembly, including political scene, moot points, attitude towards changes, risk of secession and social discontent that comes with the current state of affairs in Bosnia and Hercegovina is presented. pl
dc.subject.pl Bośnia i Hercegowina, Zgromadzenie Parlamentarne, parlament, Dayton, wybory, regulamin izby, pl
dc.subject.en Bosnia and Hercegovina, Parliamentary Assembly, parliament, Dayton, elections, rules of conduct. pl
dc.contributor.reviewer Czarny, Piotr [SAP11014188] pl
dc.contributor.reviewer Tuleja, Piotr [SAP11013202] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92829-99006 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)