Jagiellonian University Repository

Związek pasji do pracy z dopasowaniem człowiek - organizacja oraz zaangażowaniem w pracę u pracowników organizacji pożytku publicznego

pcg.skipToMenu

Związek pasji do pracy z dopasowaniem człowiek - organizacja oraz zaangażowaniem w pracę u pracowników organizacji pożytku publicznego

Show full item record

dc.contributor.advisor Tokarz, Aleksandra [SAP11007286] pl
dc.contributor.author Styga, Monika pl
dc.date.accessioned 2020-07-25T06:21:22Z
dc.date.available 2020-07-25T06:21:22Z
dc.date.submitted 2014-10-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200803
dc.language pol pl
dc.title Związek pasji do pracy z dopasowaniem człowiek - organizacja oraz zaangażowaniem w pracę u pracowników organizacji pożytku publicznego pl
dc.title.alternative The relation between passion at work, person-organization fit and work engagement among non-profit organization workers pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem przeprowadzonych badań była eksploracja zależności między zmiennymi: pasja do pracy, zaangażowanie w pracę i dopasowanie człowiek-organizacja, w oparciu o nasilenie orientacji kazualnej i znaczenie wartości. Grupę badaną stanowili pracownicy Stowarzyszenia WIOSNA - organizacji pożytku publicznego (N=84). Do pomiaru zmiennych wykorzystano Skalę Pasji, Kwestionariusz do Badania Subiektywnego Poczucia Dopasowania do Organizacji, kwestionariusz GCOS, kwestionariusz UWES i Portretowy Kwestionariusz Wartości.Wyniki ujawniły istotne związki dodatnie między zaangażowaniem a pasją, zaangażowaniem a wskaźnikami dopasowania oraz zaangażowaniem a wartościami wymiaru Przekraczanie Ja. Wykazano związek pasji harmonijnej z dopasowaniem typu suplementarnego. Potwierdzono hipotezę o zależności dodatniej pasji harmonijnej i orientacji na autonomię, nie ujawniono natomiast związku pasji obsesyjnej z orientacją na kontrolę. Wykazano, że dla poziomu zaangażowania w pracę ma znaczenie łącznie zarządzanie zespołem i staż w organizacji. W badanej grupie nie wystąpiły inne istotne różnice. pl
dc.abstract.en The aim of the research was the exploration of the relation between variables: passion at work, work engagement and person-organization fit, on the basis of the escalation of the causality orientation and the meaning of values. Subjects of the research were employees of nonprofit organization Stowarzyszenie WIOSNA (N=84). To measure variables Passion Scale, Subjective Person-Organization Fit Scale, Individual Styles Questionnaire, Utrecht Work Engagement Scale and Portrait Values Questionnaire were used. Results showed significant connection between engagement and passion, engagement and index of fit, engagement and self-transcendence values. Correlation between the harmonious passion and the supplementary fit was illustrated. The hypothesis that there is a relation between the harmonious passion and the autonomy orientation was confirmed. It was revealed that altogether team management and seniority in the organization have an influence on the level of work engagement. Among the subjects other significant differences were not observed. pl
dc.subject.pl pasja, zaangażowanie, dopasowanie, satysfakcja, praca pl
dc.subject.en passion, work engagement, person-organization fit pl
dc.contributor.reviewer Malinowska, Diana pl
dc.contributor.reviewer Tokarz, Aleksandra [SAP11007286] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-92674-96032 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy psychologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)